GAP training als basis voor veilig voedsel, reeds 135 getrainde landbouwers

GAP training als basis voor veilig voedsel, reeds 135 getrainde landbouwers

24-01-2020

Good Agriculture Practices (GAP) is een training voor de landbouwers en samengesteld op basis van internationale eisen. Gezien het feit dat Suriname zich heeft gecommitteerd aan deze eisen, is het van belang dat deze training door alle boeren wordt gevolgd. Ook het standpunt van Minister Rabin Parmessar van LVV die stelt dat niet alleen de export producten aan strenge eisen moeten voldoen maar ook de producten op de lokale markt, maakt deze training tot een must.

De GAP trainingen zijn in augustus 2019 gestart. Tot heden vrijdag 24 januari 2020 zijn er totaal 135 landbouwers getraind en wel van de volgende ressorten Wanica A en C, Kwatta, Uitkijk en Houttuin, de districten Para, Saramacca en Commewijne alsmede het Staatsbedrijf Alliance. De boeren krijgen na de training een certificaat dat een jaar geldig is. Vanwege de dynamiek in de landbouwsector, moeten de GAP trainingen steeds worden aangepast. Ook de ontwikkelingen in de sector evenals de eisen voor export zorgen ervoor dat de training steeds bijgesteld dient te worden.

De landbouwvoorlichters gaan tijdens hun veldbezoeken na als het aangeleerde van de GAP training wel in de praktijk wordt toegepast. Deze controle is belangrijk voor het ministerie daar het internationaal een vereiste is, dat het gaat om veilig geteelde groente en fruit. Het ligt dus in de bedoeling om in de 2e helft van 2020 te starten met het vervolg van de GAP training. Voorafgaand hieraan zullen alle landbouwers de GAP training fase 1 gevolgd moeten hebben.

 

Minister Rabin Parmessar is de mening toegedaan dat trainingen nodig zijn om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en kennis te verruimen. De GAP training is de basis om te kunnen zorgdragen voor het telen van groente en fruit op veilige wijze en volgens internationale standaarden.

Zowel de landbouwvoorlichters als de getrainden zijn tevreden over de tot nog toe verzorgde GAP trainingen.