Extra GAP-trainingen voor agrariers in het district Para mogelijk

Extra GAP-trainingen voor agrariers in het district Para mogelijk

17-01-2020

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV) heeft alle agrariërs in het district Para opgeroepen om deel te nemen aan de Good Agricultural Practice training, GAP-training. Deze oproep werd gedaan door de heer Ashween Ramdin, Onderdirecteur Landbouw tijdens een werkbezoek te Onverwacht-Para. Elk agrariër die deel wil nemen aan de GAP-training, kan zich registeren op de LVV-ressortkantoren.

Het district Para heeft een groep van 20 landbouwers die de GAP-training succesvol hebben gevolgd en hun certificaat hebben ontvangen. Volgens Ashween Ramdin, is het ministerie te allen tijde bereid trainingen te verzorgen. Door middel van trainingen wordt kennis verruimd en word men in staat gesteld de werkzaamheden goed te doen met als gevolg betere resultaten. Ook voor adviezen en aankoop van plantmateriaal kan men terecht bij het Ministerie van LVV. Het streven van het Ministerie is erop gericht om zoveel mogelijk naar de agrariërs toe te gaan en hen met raad en daad bij te staan. De landbouwvoorlichters gaan dagelijks het veld op om samen met de landbouwers de gronden te bekijken en waar nodig hen van advies te voorzien. “Indien iets niet duidelijk is, kan dit altijd gevraagd worden aan de landbouwvoorlichters. Zij zijn er voor u”, aldus de onderdirecteur.

 

LVV-minister Rabin Parmessar hoopt dat de GAP-trainingen door alle boeren gevolgd zal worden. Behalve de GAP-trainingen, worden de landbouwers landelijk door het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) ook geïnformeerd over de beschikbare fondsen en de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen. De bewindsman wil met deze trainingen die gericht zijn op de landbouwers, zichtbare resultaten waarnemen in het veld. “Dat spreekt mij meer aan, want dan pas kunnen wij zeggen dat wij als ministerie succesvol zijn”. -