Extra GAP training te Para opgestart

Extra GAP training te Para opgestart

21-01-2020

Tijdens het bezoek van Minister Rabin Parmessar van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV en zijn collega Stephen Tsang van het Ministerie van Handel, Industrie & Toerisme, HI&T, aan Onverwacht – Para op 11 januari 2020 is er onder andere gesproken over het belang van trainingen. In dat kader heeft het ministerie van LVV gemeend een Good Agriculture Practice, GAP training te verzorgen voor de agrariërs van Para. Deze training is gehouden op dinsdag 21 januari door de landbouwvoorlichters van LVV.

Voor deze training hebben 19 agrariërs zich opgegeven. De GAP training is gestoeld op internationale eisen, die worden gesteld voor de verbouwing en de eindproducten binnen de landbouwsector. Na de GAP training wordt men geacht de landbouw te kunnen uit te oefenen volgens internationale standaarden en normen. Tijdens de training wordt geleerd om pesticide op de juiste manier te gebruiken. Ook wordt gewezen op de gevolgen voor de agrariër als de consument als deze niet op de juiste wijze worden gebruikt.

De landbouwers wordt eveneens voorgehouden de bijbehorende Personal Protective Equipement( PPE) of beschermingskleding steeds te gebruiken. De GAP training gaat ook in op registratie, transport en opslag van de producten.

 

In 2019 zijn meer dan 100 certificaten uitgereikt aan deelnemers van deze GAP training. In het afgelopen weekend hebben de agrariërs van Alliance hun certificaat mogen ontvangen. Te Para hebben 20 personen deze training al gevolgd.

Minister Rabin Parmessar geeft aan dat de GAP training ook in 2020 zal worden gegeven. Het ministerie zal niet stoppen zolang niet alle agrariërs zijn getraind en de behoefte bestaat. Training is voor Minister Rabin Parmessar noodzakelijk voor het verruimen van kennis. De werkzaamheden zullen hierdoor zeker verbeterd uitgevoerd worden. De GAP training leidt naar veilig verbouwen van producten, effectief en efficiënt werken en verhoogde resultaten.