DC Kenya Pansa ontvangt minister Parmessar in Moengo

DC Kenya Pansa ontvangt minister Parmessar in Moengo

01-02-2020

De District Commissaris van het district Marowijne van het ressort Zuid West, Moengo, Kenya Pansa heeft met heel veel genoegen op zaterdag 1 februari 2020 de minister van LVV, Rabin Parmessar en zijn delegatie verwelkomt in het district.  Voor de burgermoeder is dit een historisch bezoek, aangezien er voor het eerst zo een bijzonder activiteit is gehouden ten behoeve van de agrarische sector. Marowijne doet veel aan landbouw en de ondersteuning vanuit het ministerie is van eminent belang. De diverse trainingen welke verzorgd zijn geworden zijn voor haar het moment waar de ondersteuning is gestart om gestructureerd deze sector aan te pakken. Zij heeft daarom extra deelnemers toegevoegd aan de training welke maandag 27 januari 2020 werd gestart.

Voor het commissariaat is er veel werk weggelegd in deze. Er zal speciaal voor de bewoners van Marowijne, een programma worden uitgewerkt hoe zij kunnen deelnemen aan de beschikbare financiële mogelijkheden zoals het SAMAP en het KMO fonds. DC Pansa riep de gemeenschap op om zoveel als mogelijk te participeren aan de ontwikkelingen van dit ministerie. De opgedane kennis goed te gebruiken zodat zij daarmee hun ontwikkeling en die van het district gestalte kunnen geven. Zij dankte de minister en zijn delegatie voor de getoonde efforts en kijkt volgaarne uit naar de komende activiteiten

LVV-minister Parmessar heeft het jaar 2020 uitgeroepen tot het jaar van meer zichtbaarheid van de LVV-gemeenschap in het veld. Het ministerie is dienstbaar aan de gemeenschap en moet dat dus ook tonen.