Consumptie van varkensvlees niet schadelijk voor het menselijk lichaam

Consumptie van varkensvlees niet schadelijk voor het menselijk lichaam

11-01-2020

Er wordt steeds meer gesteld dat varkensvlees schadelijk is voor het menselijk lichaam en dat het eten van varkensvlees dus vermeden moet worden. Op een bijeenkomst met ondernemers in de agrarische sector in het district Para zaterdag 11 januari 2020 weerspreekt de onderdirecteur Veeteelt, Mw. Virginia Popken deze berichten, welke onder andere op social media de ronde doen.

“Het is tot nu toe niet bewezen dat er stoffen voorkomen in varkensvlees die schadelijk kunnen zijn voor de mens. Sommige mensen zijn wel gevoelig voor bepaalde stoffen die voorkomen in bepaalde vleessoorten. Dat is niet alleen het geval bij vleesproducten, maar ook bij vissoorten en in de volksmond bekend staat als gladvis”, aldus mevrouw Popken.  Volgens haar is varkensvlees per definitie geschikt voor de menselijke consumptie.

Vlees dat ten verkoop wordt aangeboden, moet eerst worden gekeurd alvorens wordt overgegaan tot de verkoop.  Het is van belang dat na slachting, het vlees wordt getransporteerd, gesneden en opgeslagen volgens de geldende voorschriften. Als de consument het vlees heeft gekocht, dient men het zo snel als mogelijk in de koeling te doen of te bereiden. Het niet op de juiste wijze opslaan en/of verwerken van vlees kan gevolgen hebben die dan wel schadelijk kunnen zijn voor de mens.

Het directoraat veeteelt is thans gestart met het opvoeren van de bewustwording in deze sector. Verschillende boeren zijn de afgelopen periode getraind op de Good Agriculture Practices (GAP), die heel belangrijk is om de sector verder te kunnen ontwikkelen. Met de komst van LR-Group in Suriname zullen boeren nieuwe technieken worden bijgebracht in de veeteeltsector laat de OD Popken optekenen aan het goed op gekomen publiek te Onverwacht.

Minister Rabin Parmessar deelt het aanwezige publiek mee, dat landen zoals China behoefte hebben aan varkensvlees en dat Suriname hierop zou kunnen inspelen. De bewindsman hoopt dat de boeren hieraan gehoord zullen geven. Het beleid is er daarom ook opgericht de sector naar een hoger niveau te tillen. Het directoraat Veeteelt krijgt onder zijn bewind even veel aandacht als de andere directoraten, laat minister Parmessar weten.