Chinese ambassadeur vraagt extra aandacht van LVV-minister voor de Vis export

Chinese ambassadeur vraagt extra aandacht van LVV-minister voor de Vis export

14-01-2020

Bij het bezoek van de Chinese ambassadeur Zijne Excellentie Liu Quan en zijn delegatie aan de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, werd ook ingegaan op andere overeenkomsten. “Suriname heeft enorme potentie op verschillende gebieden, dat kunt u ook zien aan het aantal gesloten samenwerkingsovereenkomsten met Suriname, laten we daarom zo snel mogelijk starten met daadwerkelijke invulling van deze overeenkomsten” zei Zijne Excellentie Liu Quang enthousiast.

Ook op visserij gebied is er een overeenkomst getekend waarbij Suriname in de gelegenheid wordt gesteld te exporteren naar China. Echter, voor hieraan invulling kan worden gegeven, moet een inspectie plaatsvinden door Chinese technici van de procedures vanaf de vangst tot de export. Er bestond enige onduidelijkheid over de kosten gepaard gaande met de inspectie door de Chinese technische staf. Normaliter is het zo dat de kosten die worden gemaakt voor een audit, gedekt worden door het land dat de audit uitvoert. Bij de inspectie door de Chinezen is het zo dat Suriname voor de kosten zal moeten opdraaien. Afgesproken werd dat China eerst goedkeuring zal moeten verlenen aan de vissoorten die Suriname wil exporteren en wel rechtstreeks naar China en niet via Hong Kong of Vietnam. Ook heeft Suriname aangeven belangstelling te hebben in de export van visblazen, gedroogd en/of bevroren. Tot nu toe kan de export alleen plaatsvinden via Hong Kong of Vietnam, wat met zich meebrengt dat de prijs alleen maar hoger wordt. De verhoogde prijs verzwakt de concurrentiepositie van Suriname. Indien China akkoord gaat met de voorgestelde soorten en de rechstreekse export dan pas zal de inspectie kunnen worden uitgevoerd.

Op gebied van Veeteelt zijn de plannen om door middel van een joint venture deze sector naar een hoger niveau te tillen. “Er is een enorme vraag naar vlees in China, het zou raadzaam zijn ook te focussen op deze sector. Het is een goed idee om door middel van samenwerking ook op deze vraag een bijdrage te leveren”. De Chinese ambassadeur beloofde de contacten te leggen zodat de ondernemers kunnen nagaan hoe verder invulling te geven aan de samenwerking.

Suriname heeft ook op het gebied van assistentie in landbouw equipment een overeenkomst met China, welke naar zeggen van de Chinese delegatie reeds in uitvoer is en goed loopt. Het is nu in de fase dat er een openbare aanbesteding wordt uitgevoerd, waarna de onderneming zal worden bepaald die in aanmerking is gekomen, zodat het proces verder kan worden afgehandeld. Ook trainingen zijn opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst, welke volgens de delegatie voor dit jaar reeds zijn gepland.

“Laten we in constant overleg blijven zodat er geen misverstanden ontstaan die tot gevolg hebben uitstel, want van uitstel komt afstel” zei Minister Parmessar aan de delegatie. De Chinese ambassadeur gaf aan dat Suriname enorme potentie heeft op verschillende gebieden, het enige is dat de transportkosten duur uitvallen en dit tot gevolg heeft dat de prijs omhoog gaat. De concurrentiepositie neemt hierdoor af. “Zoals u al aangaf Minister, laten we constant in overleg blijven op elk nivo. Ik wil binnen korte termijn overgaan tot uitvoering van de overeenkomsten, dan pas wordt er invulling gegeven hieraan en kunnen we samen successen boeken” zei Ambassadeur Liu Quan. Het blijkt wederom dat Minister Parmessar invulling geeft aan de duurzame ontwikkeling van de agrarische sector en daadwerkelijk stappen onderneemt om de voedselschuur te worden van het Caribisch gebied.