Certificaat uitreiking LVV-training 'Basic Business Skills'

Certificaat uitreiking LVV-training 'Basic Business Skills'

17-01-2020

De training “Basic Business Skills” georganiseerd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, is door de fungerend directeur, Arthur Zalmijn, namens minister Rabin Parmessar op 16 januari 2020, afgesloten middels de uitreiking van certificaten.

Deze cursus is gehouden van 15 tot en met 16 januari 2020 en verzorgd door het ministerie van Arbeid in samenwerking met de Stichting Productieve Werkeenheden(SPWE).Meneer Zalmijn gaf zijn gehoor mee dat de LVV-minister Rabin Parmessar vanaf zijn aantreden heeft aangegeven dat het personeel adequaat en bekwaam moet worden gemaakt wil zij mee gaan met de nieuwe ontwikkelingen van het ministerie. Middels trainingen kan dit bij dragen aan het realiseren van de vastgestelde beleidsdoelen.

De directeur dankte namens de minister ook de trainers en het ministerie van Arbeid voor het wederom willen ingaan op het verzoek deze cursus te willen verzorgen. In augustus 2019 zijn er ook al sessies geweest waar aan een aantal medewerkers hebben deelgenomen.