Arbeiders Alliance ontvangen GAP Certificaat

Arbeiders Alliance ontvangen GAP Certificaat

20-01-2020

De Good Agriculture Practice training, GAP, is ook verzorgd aan de agrariërs te Alliance. Tijdens deze training is de juiste verhouding bij pesticide gebruik, de gevolgen van het onjuist gebruik, de opslag en hoe de lege flessen moeten worden verzameld en verwerkt, ook onderdeel van de GAP training geweest. Eveneens is de Personal Protectieve Equipment, PPE besproken. Deze Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar risico's aan verbonden zijn en bedoeld om letsel en lichamelijke schade te voorkomen en dus arbeidsrisico’s te verminderen.

De Gap training heeft zijn nut bewezen en in 2020 zal het ministerie deze ook verzorgen De training wordt in alle districten verzorgd en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij gaat ermee door tot dat alle boeren zijn getraind.

Groepen en individuen die behoefte hebben aan deze training kunnen zich hiervoor registreren op het ministerie van LVV. In 2019 hebben meer dan 100 agrariërs deze GAP training gevolgd en een certificaat ontvangen.

Tijdens het bezoek van minister Parmessar en delegatie op zondag 19 januari 2020, hebben de arbeiders van Alliance hun certificaat ook in ontvangst mogen nemen.

Het ministerie draagt er zorg voor dat de agrariërs en andere belangstellenden in hun eigen omgeving zonder verlies van tijd en geld kunnen deelnemen aan de trainingen. Het participeren aan trainingen kan ertoe leiden dat ze effectiever en efficiënter kunnen produceren met als gevolg meer productie en opbrengsten.

Trainingen staan centraal bij het ministerie van LVV en worden ook volledig ondersteund door minister Rabin Parmessar, die stelt dat trainingen de kennis van de mensen verruimd. De trainingen kunnen bijdragen dat de werkzaamheden beter worden uitgevoerd en dat de nieuwste ontwikkelingen kunnen worden toegepast.