Afzet voor Surinaamse rijst tot 2021 gegarandeerd, boeren mogen minimaal opkoop Prijs van srd 110 per baal verwachten

Afzet voor Surinaamse rijst tot 2021 gegarandeerd, boeren mogen minimaal opkoop Prijs van srd 110 per baal verwachten

25-01-2020

Met de overeenkomst tussen de regeringen van Suriname en Venezuela voor de export van 30 duizend ton witte rijst is de afzet van rijst uit Suriname tot 2021 gegarandeerd. Op zaterdag 25 januari 2020 is een aanvang gemaakt met het beladen van het tweede schip met rijst voor de republiek Venezuela. Voor deze gelegenheid is behalve minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij en zijn staf ook ambasadeur Ayerin Yesenia Flores Rivas van de Bolivariaanse republiek Venezuela naar Nickerie afgereisd. Volgens Parlementarier Rashied Doekhie moet de gegarandeerde export vooral de boer ten goede komen. De parlementariĆ«r gaf aan dat een betere prijs voor de exportrijst zeker zal doorwerken op de prijs die boeren voor hun product zullen ontvangen. Met de tweede verscheping is er nu bijkans 5000 ton rijst naar Venezuela vervoerd. Volgens regeringsadviseur Ramon Abrahams die belast is met de export betekent dit dat de boeren in Nickerie genoeg zullen moeten produceren om de overige 25000 ton voor export te kunnen halen. Door deze gegarandeerde afzet kunnen boeren reeds aan het eind van dit seizoen rekenen op een opkoopprijs van natte padie van 79 kg minimaal 110 srd per baal ontvangen. Het is de bedoeling dat hetzelfde schip die de rijst naar Venezuela vervoert terug zal keren met kunstmest voor de rijstsector. Hiermee is ook de voorziening van deze belangrijke input voor de sector gegarandeerd. Volgens minister Rabindre Parmessar is de export naar Venezuela het bewijs dat er voor onder andere de rijstsector goed beleid wordt gemaakt omdat de afzet van het product en de continuĆÆteit van input hiermee voor de komende tijd zijn veilig gesteld. De bewindsman bracht in herinnering dat een zak kunst mest 6 maanden geleden nog voor 225 srd werd verkocht, deze is reeds geruime tijd gedaald naar 165 srd af magazijn. Wanneer straks de ureum is aangevoerd zal deze prijs voor het komende inzaai seizoen maximaal 150 srd bedragen. Zie daar de besparing voor de boeren die ondertussen ook door het ministerie van LVV is uitgerekend. De bewindsman zegt er terdege van bewust te zijn dat hiermee nog niet alle problemen in de sector zijn opgelost.