ADRON constateert insecten aantasting bij late zaaiers

ADRON constateert insecten aantasting bij late zaaiers

13-01-2020

Het Anne van Dijk rijstonderzoekscentrum ADRON, heeft geconstateerd dat er in vele pas ingezaaide arealen een abnormale vertoning van ziekten en plagen bij de jonge padie plantjes zichtbaar is. Dit is te merken aan de jonge rijstplantjes op de velden, waardoor delen van het areaal er geel en bruin uitzien en open plekken zichtbaar zijn.

Volgens directeur Nareen Gajadin van het ADRON kan dit liggen aan insectenplagen, een gebrek aan nutrienten of herbicide vergiftiging. Volgens Gajadin komt dit verschijnsel het meest voor bij aanplanten die 4 tot 6 weken oud zijn, dus aan het eind van de inzaaiperiode of na de vastgestelde inzaaiperiode zijn ingezaaid.

Na onderzoek is gebleken dat de vergeelende velden dit keer veelal te maken hebben met delphaciden, bibietvlieg, trips, kevers en rups aantasting. Volgens de ADRON deskundige hoeven boeren hierdoor niet in paniek te raken, omdat al deze plagen middels  cultuurmaatregelen, zoals het op of aflaten van water in het veld in combinatie met pesticide bespuiting, kunnen worden verholpen. Het wordt volgens de deskundige wel ingewikkelder wanneer er meer dan één soort plaag in het veld wordt geconstateerd.

Gajadin adviseert boeren die vergeeling van hun aanplant merken niet eerst zelf te gaan experimenteren maar zich direct te wenden tot voorlichters van het ministerie van LVV in hun buurt of het ADRON. Hoe langer wordt gewacht met de bestrijding van de plaag, hoe meer plantjes sterven met als gevolg opbrengstverlies. De voorlichters zijn op het veld en dienen in zulke gevallen te worden geraadpleegd. Minister Rabin Parmessar staat erop dat de LVV voorlichters zichtbaar zijn in het veld en direct kunnen inspelen en rapporteren. De nodige maatregelen kunnen dan tijdig getroffen worden.