Aanpassingen Railliesluis om meer zoetwater voor Middenstandspolder te brengen

Aanpassingen Railliesluis om meer zoetwater voor Middenstandspolder te brengen

30-01-2020

Medewerkers van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij van het resort Henar, zijn met man en macht bezig enkele aanpassingen te plegen aan de Railliesluis in de Middenstandspolder in het district Nickerie. Dit om meer zoetwater te kunnen brengen naar de rijstarealen in dit gebied. De middenstandspolder en Wageningen kampen reeds enige tijd met een tekort aan zoetwater. De oorzaak hiervan is het gebrekkig functionerend oud Wageningen pompgemaal, die alleen bij vloedstand in de Nickerierivier kan worden ingezet. Boeren in de Middenstandspolder hebben de afgelopen weken ook gebruik gemaakt van water uit de Nickerierivier die via de Middenstandssluis werd ingelaten. Door de aanhoudende droogte komt de zouttong van de Nickerie rivier steeds verder de rivier binnen en is het niet meer mogelijk water via de middenstandssluis in te laten, omdat het zoutgehalte zelf boven de 1800 ppm ligt. Onze rijstrassen kunnen een zoutgehalte tot 700 ppm verdragen.(PPM verklaren!)

 

De Railliesluis ligt verder de rivier op en gezien het water op dit punt nog niet dusdanig verzilt is, kan deze sluis als optie gekozen om water uit de Nickerierivier te brengen naar lozingen, waardoor uit deze lozingen door de boeren water getrokken kan worden. De afgelopen dagen is het gebied rond de Railliesluis ontbost en zijn de medewerkers thans bezig de sluis zodanig in te stellen, dat deze bij vloed zoetwater inlaat en de sluis dan dichthoudt zodat het water niet terug de rivier instroomt. Tegelijkertijd is bij het pompgemaal Wageningen de mobiele pomp ingezet, om de pompcapaciteit te vergroten. Gezien de klimatologische veranderingen is het nodig, dat de totale sector gaat nadenken hoe beter en efficiënter het irrigatiewater kan worden beheerd.