Werkvergadering in dienst getreden beveiligings functionarissen

Werkvergadering in dienst getreden beveiligings functionarissen

09-10-2019

Hoofd bewaking de heer Gopi R.H. bijgestaan door HRM-mevrouw Esha Jairam, hebben de nieuwe groep beveiligingsfunctionarissen toegesproken en de werkinstructies met hun besproken.
“U komt als beveiligingsfunctionaris in dienst van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, van u wordt verwacht dat u naar behoren uw taken uitvoert en de nodige discipline aan de dag legt” gaf hoofd beveiliging de heer Gopi aan.
Aan de nieuwbakken beveiligingsfunctionarissen werd aangegeven dat ze hun taak niet moeten onderschatten en niet zijn aangenomen om te komen slapen op het werk. Veiligheid staat voorop en beveiliging is daar een onderdeel van.
Bij overtredingen zal strak worden opgetreden. Er werd onder andere gewezen op hun kleding en schoeisel. Ook werd aangehaald dat er om de 6 maanden functioneringsgesprekken zullen plaatsvinden, waarin hun functioneren zal worden geëvalueerd en waar nodig maatregelen worden getroffen.
“Laatkomen, onder invloed van alcohol verschijnen, frauderen met de presentie, slapen op het werk zijn allemaal zaken waar strakke maatregelen zullen worden getroffen, ik toloreer dat niet” zei de heer Gopi.
De nieuwbakken functionarissen werd succes toegewenst en op het hart gedrukt hun werkzaamheden overeenkomstig de gestelde regels uit te voeren.