Wereld Bijendag 2019

Wereld Bijendag 2019

20-05-2019

De Verenigde Naties (VN) heeft 20 mei, uitgeroepen tot ‘World Bee Day’. Hiermee wil de VN de bewustwording vergroten van het belang van de bijdrage van bijen aan duurzame ontwikkelingen en de bedreigingen waarmee zij worden geconfronteerd. Bijen en andere bestuivers, zoals: vlinders, vleermuizen en kolibries, worden steeds meer bedreigd door activiteiten van de mens.

Door middel van Bijen en andere bestuivers kunnen planten, waaronder voedselgewassen, zich vermenigvuldigen. Hierdoor dragen zij ook bij aan voedselzekerheid. Bijen zijn ook de sleutel tot het behoud van de biodiversiteit en het ecosysteem. De invasie van insecten, pesticiden, veranderingen in landgebruik, zoals: monocultuurpraktijken, bebouwing en ontbossing met als gevolg onvoldoende drachtgebieden, kunnen de beschikbare voedingsstoffen verminderen en bedreigen de bijenkolonies.

In de beleidsnota van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is vermeld dat zij naast het zorg dragen voor het beleid van de drie bovengenoemde hoofdsectoren, ook verantwoordelijk is voor de bijenteelt. De afdeling Bijenteelt valt onder het Onderdirectoraat Landbouw en is gehuisvest in het district Coronie. Jaarlijks wordt door deze afdeling trainingen verzorgd om zodoende de honingproductie te stimuleren.

In ons land zijn er 40 imkers actief, desondanks is de productie van honing nog niet voldoende voor de lokale markt.

In het kader van Wereld Bijendag heeft Clevia Park op zondag 19 mei, ‘bijen en honing’ als thema geïntegreerd in hun reguliere activiteiten. Mohamed Khodabaks, coördinator Bijenteelt, heeft een presentatie gehouden over honingbijen aan genodigden en bezoekers. Clevia Park houdt zich ook bezig met het promoten van hun eigen honingsoorten ‘Clevia’s Finest Honing’ en wel honing van bosbloemen, mira oedoe en parwa. De waarnemend directeur van LVV, Deepak Jairam, was ook te gast tijdens dit evenement. “Het ministerie van LVV stelt elke ondersteuning door particulieren, die kan leiden tot de verdere ontwikkeling van de agrarische sector, bijzonder op prijs.”, aldus Jairam.