Voortgang en richting uitvoering FNS-Agend

Voortgang en richting uitvoering FNS-Agend

06-06-2019

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) organiseert een stakeholder workshop over de voortgang en verdere implementatie van de nationale Food & Nutrition Security (FNS) agenda. Dit wordt sinds eind 2017 ondersteund door het project ‘FIRST’ van de Food and Agriculture Organisation (FAO) en de Europese Unie (EU) gericht op capaciteitsversterking voor planning, informatie-uitwisseling en opzet van een institutioneel mechanisme. LVV fungeert hierbij als anker voor de Surinaamse overheid. De workshop wordt gehouden op donderdag 6 juni 2019.

In de afgelopen periode zijn workshops met stakeholders gehouden over het werkveld van FNS, van productie tot consumptie met sociale en gezondheidsaspecten en de noodzaak van intersectorale afstemming, op nationaal en district niveau.  Ministeries, de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector nemen deel aan discussies over de FNS-agenda en zijn vertegenwoordigd door Beleid Focal Points.

Een institutioneel mechanisme met professionele facilitatie is nodig voor advisering en aanpak van prioritaire knelpunten van de FNS-agenda. Dit was een van de centrale aanbevelingen van de recent FAO/EU-studie ‘Country Diagnostics- Suriname’, die is gepresenteerd in maart en onderschreven is door stakeholders. De studie maakt deel uit van een mondiale FAO/EU-analyse van de status en noodzaak van maatregelen op het terrein van Food & Nutrition Security.

Inmiddels zijn meer dan 60 Focal Points genomineerd en getraind in Information & Knowledge Management (IKM) om planning, coördinatie en innovatie te ondersteunen. Door stakeholders is veel belangrijke content voor de FNS-agenda beschikbaar gemaakt in de online platformen zoals informatie over projecten, beleid, studies, richtlijnen en innovaties. Nieuws en informatie van activiteiten door meer dan 330 gebruikers, wordt ook gedeeld via het social media platform. Het IKM-programma in Suriname, met de online systemen en organisatorische capaciteit, dient als voorbeeld voor de regio en is kortgeleden ook aan andere ‘FIRST’- landen gepresenteerd.

Uitvoering van de FNS-agenda houdt in afstemming van beleid en programs tussen stakeholders. Nu de beginfase met succes is doorlopen en voortgang breed is onderschreven door stakeholders in de recente workshops voor validatie van de FNS Country Diagnostics en het gebruik van Modern Tools, wordt verduurzaming van management en beheerpunten belangrijk, hetgeen in de workshop aanbod komt.