Voorlichting bij rondleiding op LVV versterkt met overdracht van pesticide kennis

Voorlichting bij rondleiding op LVV versterkt met overdracht van pesticide kennis

12-07-2019

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft haar aanpak mbt voorlichting geven aan scholieren en overigen geïntereseerden uitgebreid. Naast het onderdirectoraat Landbouw (ODL) gaat nu ook de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het onderdirectoraat Onderzoek, Afzet en Verwerking (ODLOAV) voorlichting geven en wel over het verantwoord gebruik van pesticiden en de beschermingskleding PPE bij het spuiten van pesticiden.
De leerlingen van de Sameulschool der EBG hebben op 12 juli 2019 een bezoek gebracht aan het ministerie van LVV. De voorlichters van ODL hebben eerst informatie over hoe zaden in te zaaien in plantenbakjes versterkt. Daarna werd in de plantenkas een demonstratie gegeven over hoe te planten in de grond. Voorafgaand aan het uitzaaien hebben de leerlingen geleerd hoe de grond te bewerken. De leerlingen en begeleiders mochten het geleerde daarna zelf toepassen. Merkwaardig is dat sommige kinderen het verschil niet kennen tussen groene tomaten en antroewa’s. Kinder moeten als het aan het ministerie ligt vroegtijdig informatie krijgen over de landbouw.

De rondleiding werd vervolgd met een presentatie over het gebruikt van pesticide. Op kindvriendelijke wijze werd aan de leerlingen verteld, dat pesticiden zoals muskieten kaars of insectenspray, schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens en dier. Verder zijn de leerlingen erop gewezen, dat gebruikers zich ten alle tijden moeten beschermen bij het bespuiten van groenten e/o fruit. Aan de kinderen is meegegeven deze informatie te delen met mensen in hun omgeving. Op deze manier wordt de awareness van verantwoord pesticide gebruik verspreid onder de gemeenschap. De Samuelschool wilt graag weer een moestuin opzetten welke zal worden ondersteund door voorlichters van LVV.

Eén der taken van het ministerie van LVV is, om de gemeenschap te faciliteren, begeleiden, stimuleren en te motiveren om mee te werken aan gezond en veilig voedsel. Minister Rabin Parmessar beijvert zich persoonlijk over het opgang brengen van de awareness over het verantwoord gebruik van pesticide. Scholen of organisaties kunnen vrijblijvend een schrijven richten aan het ministerie voor een rondleiding.