Visserij project "National Diagnostic of Fishing Organizations" van start

Visserij project "National Diagnostic of Fishing Organizations" van start

31-05-2019

Middels een twee daagse workshop is het project "National Diagnostic of Fishing Organizations" (NDFO) van start gegaan. De workshop is op 27 en 28 mei jl. gehouden in het SAIS-gebouw op het complex van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Tijdens de workshop is de projectmethodiek aangepast aan de lokale situatie van de kleinschalige visserij in Suriname. De uitvoering van het project is eveneens besproken en er is een tijdschema voor de uitvoering vastgelegd.

Het algemene doel van dit project is om de zelfbestuurscapaciteit van kleinschalige visserijorganisaties in ons land te beoordelen en aanbevelingen te doen voor prestatieverbetering.

Het project zal beoordelen hoe vissers- organisaties functioneren, waar ze kunnen verbeteren en van elkaar kunnen leren. Er zullen gestructureerde interviews worden afgenomen met hen die direct betrokken zijn bij de kleinschalige visserijsector: vissers, booteigenaren, vergunninghouders en verkopers. Alle belanghebbenden zowel binnen als buiten de visserijorganisaties zullen in het onderzoek worden betrokken.   Suriname heeft langs de kust, vijf organisaties van kleinschalige vissers. Vier hiervan zijn recent opgericht evenals de overkoepelende nationale organisatie Suriname National Fishers Organization, SUNFO.

Hoewel SUNFO de belangrijkste stakeholder en begunstigde is van het NDFO project zijn er verschillende partners met elk hun eigen expertise. Experts van Duke University uit de Verenigde Staten, the Caribbean National Resource Institute (CANARI), vertegenwoordigers van de kleinschalige visserijsector, het ministerie van LVV c.q. het onderdirectoraat Visserij, Social Solutions, de FAO en WWF Guianas, zijn tijdens de workshop samen gebracht.

Tegen het einde van 2019 moet de studie voltooid zijn. Alle bevindingen en aanbevelingen zullen hierna worden besproken met belanghebbenden uit de visserijsector.