Visrokerij Commewijne bijna een feit

Visrokerij Commewijne bijna een feit

12-11-2019

Het project ‘Afbouw en Inrichting Model Visrokerij Commewijne’ vordert langzaam maar zeker. De laatste werkzaamheden met betrekking tot de installatie van de koel- en vriesruimte, en de rookkast worden momenteel uitgevoerd door deskundigen van VSD-Food Machinery B.V. Dit wordt een gecertificeerde visrokerij die aan alle internationale veiligheidsstandaarden zal voldoen om gerookte visproducten te kunnen exporteren. Deze visrokerij staat op het complex van het Visserij Centrum Commewijne (VCC) te Nieuw-Amsterdam in het district Commewijne.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op 7 mei 2019 het startsein gegeven voor de aanpassing aan de visrokerij, zodat die zal kunnen bijdragen aan de economie van Suriname door meer gerookte vissen te exporteren alsook de lokale markt te voorzien. Het gebouw staat er al geruime tijd en door diverse omstandigheden heeft de opstart van de rokerij nog niet kunnen plaatsvinden. Tezamen met de adviesbedrijven Consulting Partners N.V. en Ingenieurs en Architecten Bureau INTERDESIGN, en de aannemer Alginco N.V. is gewerkt aan een plan van aanpak. De voornaamste taak is om het ontwerp van het gebouw te herzien en aan te passen. Het gebouw zal worden aangepast en ingericht volgens de internationale standaarden voor visrokerijen. Deze aanpassingen behelzen de inrichting van de ruimtes van de koel, vries, sanitair en (vis)roken, alsook het accomoderen van nieuwe rookkasten, bekleding van de schoorsteen en de juiste riolering- en wateraanvoer en -verbruikssystemen. Het Viskeuringsinstituut (VKI) is ook nauw betrokken bij dit project.

Minister Rabin Parmessar staat volledig achter dit project, vooral met de naleving van het beleid met betrekking tot voedselveiligheid en ook -zekerheid. ‘Surinamers hebben recht op het nuttigen van voedselveilige Surinaamse producten.’, aldus minister Parmessar.

Volgende week komt een andere groep deskundigen van VSD-Food Machinery B.V. om de visrokerij te testen en training te geven in onder andere het bedienen. Het streven is de visrokerij binnenkort op te leveren. -