Vierde achtereenvolgend bewustwordingsweek over het verantwoord gebruik van pesticide

Vierde achtereenvolgend bewustwordingsweek over het verantwoord gebruik van pesticide

16-09-2019

Het Ministerie van LVV is vandaag voor het vierde achtereenvolgend met de pesticide bewustwordingsweek gestart. In het geheel Caribisch gebied wordt deze week extra aandacht besteed aan pesticiden beheer. Het thema dit jaar is: Verhogen van bewustwording en opbouw van kennis voor een gezonde natie, via duurzame ketenbeheer van pesticiden en het promoten van alternatieven".

De drie voorgaande jaren was het een Bottom up approach. D.w.z. dat rechtstreeks met de man van de straat werd gecommuniceerd. Dit jaar is er gekozen voor een top to bottom benadering. De district commissarissen zijn benadert geworden om hun bestuursambtenaren ook de kennis van verantwoord pesticiden gebruik bij te brengen. Opdat bij het opstellen van beleid m.b.t. de productie binnen hun regio, er degelijk rekening wordt gehouden met het eerder aangehaalde. De kick-off was succesvol op het District Commissariaat van Commewijne te Nieuw Amsterdam. Waar i.s.m. de ressortleider van LVV de info sessie is gepresenteerd aan Bestuursambtenaren, LVV medewerkers en voorzitters van de ressortsraadsleden. Morgen staat op het programma district commissariaat Lelydorp, LVV Lelydorp en brandweer Lelydorp. Donderdag commissariaat Zuid-West en Vrijdag Commissariaat Nickerie. Maandag wordt het voortgezet met commissariaat Coronie en voor dinsdag en woensdag zijn er tentatieve afspraken gemaakt.