Verantwoord gebruikt Glyfosaat, regradeert ons allen. Voorkomen is Beter dan Genezen!!

Verantwoord gebruikt Glyfosaat, regradeert ons allen. Voorkomen is Beter dan Genezen!!

10-07-2019

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wenst als volg te reageren op de verschillende berichten verschenen in de pers, ten aanzien van het verbod op de import van glyfosaat.

Het ministerie is gestart met het opvoeren van haar bewustwordingsbeleid, met betrekking tot het gebruikt van verboden pesticiden in Suriname. Dit beleid, welke ten uitvoer ligt aan de Wet Bestrijdingsmiddelen (S.B. 2005 no.18) en het Goederenverkeer (S.B. 2003 no.58) en het bijbehorende Besluit ‘Negatieve Lijst’ (S.B. 2003 no.74 welke gekoppeld is aan de annex 3 van de Rotterdam conventie, mede door Suriname geratificeerd), waarin duidelijk staat aangegeven dat de import van alle chemicaliën op de negatieve lijst verboden zijn. Volgens de wijziging van de Wet Bestrijdingsmiddelen (S.B. 2005 no.18) is het in voorraad hebben, de verkoop en het gebruik van deze middelen verboden. Internationale onderzoekingen van de WHO hebben uitgewezen dat Glyfosaat mogelijk KANKER veroorzaak bij de mens.
Het ministerie heeft daarom ook als taak, zeker tot 1 januari 2021 toe, de samenleving hierop te wijzen en samen na te gaan welke alternatieven kunnen worden gebruikt. LVV heeft er helemaal geen baadt bij om wie dan ook onaangenaam te zijn, dan slechts de samenleving te wijzen op de negatieve gevolgen bij continuering van het gebruik van dit bestrijdingsmiddel.

Het ministerie wijst de gemeenschap en in het bijzonder de landbouwers erop, dat het middel nog altijd onverantwoord wordt gebruikt. Het middel dat alleen wordt gebruikt om onkruid te bestrijden kan voor zeer lange tijd in de bodem blijven zitten, met als gevolg verstoring van het ecosysteem in de bodem. Voorts komt dit middel, doordat het gespoten wordt in irrigatie leidingen, ook terecht in open wateren waaruit wij onze eiwit (vis) halen met alle negatieven gevolgen van dien.
Wanneer over alternatieven wordt gesproken, moet niet alleen uitgekeken worden naar andere chemische vervangingsmiddelen, maar ook naar andere mechanische mogelijkheden of teelttechnieken, bij voorbeeld:
Bij mechanisch is dat maaien met de brushcutter en daarna het maaisel als mulch tussen de planten plaatsen. Het tijdig ophalen van trenzen. Grondbewerking of laag groeiende bodembedekkers vlinderbloemige planten (in boomgaarden).


Tot slot wenst het ministerie te benadrukken dat de wereld schreeuwt om veilig voedsel, ook Suriname. In het verslag van de VN van het jaar 2017, wordt rapportage gedaan over de 200.000 doden die vallen per jaar, door pesticide vergiftiging. De VN roept daarom alle landen op stringentere maatregelen te treffen, zodat veilig voedsel kan worden gegarandeerd en geproduceerd. Suriname kan hieraan dus niet voorbijgaan. Willen wij rijst blijven exporteren dan dienen we ons te houden aan de Internationale Regels.

Het ministerie roept daarom alle belanghebbenden op om gezamenlijk na te gaan wat de werkbare voorstellen zijn die gebruik kunnen worden binnen de sector en hoe wij met zijn allen kunnen voorkomen dat wij in plaats van ons volk gezond te voeden, haar juist onbewust verzieken.
Belanghebbenden kunnen voor verdere informatie, zich wenden naar het onder directoraat Landbouw, afdeling Voorlichting aan de Letitia Vriesdelaan en of contact opnemen via het nummer 479112 tst 1410/1143, of de afdeling Bestrijdingsmiddelen tst 1225.