Veldbezoeken aan landbouwgebieden en kustgebied Weg naar Zee

Veldbezoeken aan landbouwgebieden en kustgebied Weg naar Zee

05-11-2019

De deelnemers van de workshop "Geospatial 3D- Modeling Tools for Evident Based Decision making in Agriculture Disaster Risk Management" leggen deze dagen veldbezoeken af aan landbouwgebieden te Uitkijk in het district Saramacca en te Weg naar Zee. Zij hebben eveneens een bezoek afgelegd aan de kust van Weg naar Zee waar er sprake is van kusterosie. Onder leiding van professor Siewnath Naipal wordt een kwelder aldaar gebouwd van mangrove. Dit zal niet alleen een duurzame manier zijn om erosie tegen te gaan, maar zal het ook om landaanwinst te bevorderen. Deze veldbezoeken zijn onderdeel van het praktische deel van de workshop, waar er demonstraties zijn gegeven over hoe een drone werkt en wat ermee gedaan kan worden. De deelnemers mochten na de demonstraties, zelf met de drone werken.

Deze workshop heeft als doel een betere planning te maken met betrekking tot het uitvoeren van agrarische activiteiten met behulp van het gebruik van 3D- of satellietbeelden om zo de effecten door rampen te minimaliseren. Rampen hebben een grote invloed op de agrarische sector dus ook op de garantie van voedselzekerheid voor mens en dier. -