Tweede GAP-training Melkveehouderij voor boeren in Para succesvol afgesloten

Tweede GAP-training Melkveehouderij voor boeren in Para succesvol afgesloten

28-11-2019

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft van 18 - 22 november 2019 de tweede training in Good Agricultural Practices (GAP) in de Melkveehouderij gehouden in het district Para. Dit om de melkveeboeren beter te kunnen bereiken in hun melkproductie gebieden.

Onderdirecteur Veeteelt, Virginia Popken, heeft de aanwezige participanten kort toegesproken bij de aanvang van de training, waarbij zij aangaf dat de concentratie bij de melkveesector vaak ligt bij de melkprijs. De jaarlijkse import van melkpoeder is 300 ton, dit om de behoefte aan zuivel en zuivelproducten te kunnen dekken. “Er is een gat dat gedicht kan worden door lokaal meer en efficiénter melk te produceren”.  

Trainingscoördinator en Veeteeltdeskundige, Winston Fernandes, gaf gedurende de training aan dat de bacteriologische kwaliteit van melk, niet aan de vastgestelde normen voldoet. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten van een fysisch–chemisch onderzoek verricht door het ministerie van LVV, waarbij gelet werd op de densiteit, totale droge stof, vetgehalte, vetvrije droge stof, pH en antibiotica residue. Dit kan verbeterd worden door de kennis die de participanten meekrijgen tijdens de training en die eventueel toe te passen op bij hun bedrijfsvoering. “Beoogd wordt om de kwaliteit te verbeteren en de kostprijs te verlagen,” geeft dhr. Fernandes aan.

De nadruk tijdens de GAP-training werd gelegd op de diergezondheid, gezonde melkvee, het voorkomen van ziekten op het bedrijf door biosecurity maatregelen toe te passen. De theoretische onderwerpen behelsden het overheids fokbeleid, melktechnieken en melkhygiëne, grasland management, voedingsmanagement, mastitis, bio security, body condition score, dierenwelzijn en de administratie voering. Om de theorie in de praktijk te toetsen werd een bedrijfsbezoek gebracht aan een boerderij van één van de participanten en de NV Staatsboerderij, alwaar de participanten kennis konden opdoen over farm management en machinale productietechnieken.

Door de boeren en de melkveehouders op deze manier te trainen, tracht het ministerie van LVV hen tools aan te reiken om tegen lagere productiekosten efficiënter te produceren en de kwaliteit van de veestapel te verhogen. Minister Rabin Parmessar geeft aan dat continu gewerkt zal worden aan het duurzaam ontwikkelen van de agrarische sector en in het bijzonder aan de veesector. -