“Training Waardeketen Management, productontwikkeling en waarde toevoeging voor de kleinschalige visserijsector in Suriname”

“Training Waardeketen Management, productontwikkeling en waarde toevoeging voor de kleinschalige visserijsector in Suriname”

12-06-2019

De “training Waardeketen Management, productontwikkeling en waarde toevoeging voor de kleinschalige visserijsector in Suriname” wordt verzorgd om in te spelen op de noodzaak om SUNFO/ VISSERSCOLLECTIEF G.A. te trainen in technieken en vaardigheden met betrekking tot de implementatie van Goede Verwerkingspraktijken (Good Manufacturing Practices (GMP) en Goede Hygiënische Praktijken (Good Hygienic Practices (GHP). De trainingen wordt verzorgd van 10 tot 13 juni 2019 in het SAIS-gebouw op het terrein van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Verder wordt er tijdens deze training voortgeborduurd op hetgeen behandeld is tijdens module 1 te weten het analyseren van de waardeketen en het identificeren van commercieel haalbare marktoplossingen en gendergelijkheid met de focus op productontwikkeling via kansenherkenning en benadering van waarde proposities. De training wordt verzorgd door Q Point BV en Capricorn Project BV in samenwerking met LVV en het Wereld Natuurfonds (WWF).
Deelnemers worden blootgesteld aan een breed scala aan interventies ter bevordering van duurzame marktgerichte oplossingen op het gebied van: markttoegang, marktvraag, inputaanbod, technologie -/ productontwikkeling, managementopleiding, beleidshervorming en toegang tot financiering. De trainers zullen ook specifieke richtlijnen geven om gender te integreren in de ontwikkeling van waarde toevoegende activiteiten.

De training is praktisch ingesteld met het doel de deelnemers te leren de visserij waardeketen, waar ze deel van uitmaken, op een nieuwe analytische manier te observeren, alsook hun rollen en onderlinge relaties.

Gedurende de week zal de groep de vis-waardeketen analyseren en opzoek gaan naar waarde toevoegende activiteiten om het inkomen en de positie van de leden van SUNFO/VISCOL in de waardeketen te verbeteren. De groep zal eveneens werken aan een analyse voor de waardeketen van de vis en deze omzetten in waarde toevoegende activiteiten met betrekking tot de behandeling en verwerking van vis aan boord van met name bij boten, transport en verwerking (GMP en GHP) van de vis.