Training voor technici van het ministerie van LVV in verscherpte controle op grensposten

Training voor technici van het ministerie van LVV in verscherpte controle op grensposten

13-12-2019

Het is noodzakelijk voor Suriname verscherpte controles te verrichten op alle Points of Entry, oftewel de grensposten, tegen het binnendringen van ziekten en plagen bij zowel dier als plant. In dit kader is op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, een 5-daagse training verzorgd door Braziliaanse deskundigen aan personeel van het onderdirectoraat Veeteelt afdeling Veterinaire Diensten en de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen. De training die van start ging op maandag 9 december 2019 bestond uit een theoretische en praktische sessies. Verder waren er twee velddagen naar respectievelijk de Johan Adolf Pengel Luchthaven en de Jules Sedney Haven, beter bekend als Nieuwe Haven, alwaar de LVV-participanten rondleidingen en tips kregen over het effectief verrichten van de werkzaamheden op deze twee posten.

De training onder de noemer “Controle van agrarische producten op de grensposten”, beoogt het behoud van de voedselveiligheid en de agrarische veiligheid in Suriname, Brazilië en Chili en is onderdeel van een kennisuitwisselingsprogramma, ‘Triangle Cooperation tussen deze drie landen. In dit kader werd in augustus 2017 reeds een training verzorgd in Port Health en Disease Monitoring door deskundigen uit Chili. De huidige training, verzorgd door de Braziliaanse missie, is een vervolg van die van de Chileense missie.

Deze activiteiten hebben tot doel technici van het ministerie van LVV op te leiden in internationaal grensverkeer- en handelscontrole. De verzorgde training was gericht op de regulering, organisatie en structuur van een diergezondheids- en fytosanitair grenscontrolesysteem, op systematische controles en op samenwerking en geïntegreerde samenwerking met andere instanties en agentschappen die betrokken zijn bij internationale handel en doorvoer van goederen.

Het ministerie van LVV is vanwege haar verantwoordelijkheid aangaande agrarische producten en voedselveiligheid een belangrijke stakeholder van de Port Health Commissie. Andere stakeholders van deze commissie die medeverantwoordelijk zijn voor controle van agrarische producten op grensposten zijn onder andere de douane, de bestuursorganen van de verschillende havens, het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.

LVV-minister Rabin Parmessar zegt alle steun toe aan deze controleorganen gezien het feit voedselveiligheid hoog in zijn vaandel staat. De steun vanuit het buitenland in de vorm van onder andere trainingen ter verrijking van de kennis van het personeel van LVV stelt hij daarom ook zeer op prijs, aangezien het kan bijdrage aan een gezond Suriname.