Training voor nieuwe landbouwvoorlichters gestart

Training voor nieuwe landbouwvoorlichters gestart

23-07-2019

De 17 nieuwe landbouwvoorlichters aangetrokken door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, (LVV) zijn vandaag gestart met hun trainingsperiode. Deskundigen van het ministerie zullen de komende 2 weken de trainee onderrichten in teelttechnische en plantvermeerdering, onderzoek van ziektes en plagen en de aanpak ervan. 

Onderdirecteur Landbouw, Ashween Ramdin, heeft de nieuwe voorlichters voor aanvang van de training namens minister Rabin Parmessar welkom geheten en toegesproken. Van de nieuwe landbouwvoorlichters wordt verwacht dat zij zich positief gaan opstellen. Als nieuw LVV-familielid zullen zij mede voor zorg dragen om de gestelde beleidsdoelen te realiseren. Minister Parmessar heeft bij zijn aantreden aangekondigd, dat dwars door het hele land voorlichters van LVV moeten zorgen voor kennisoverdracht en begeleiden van landbouwers. Ramdin houdt de voorlichters voor dat het belang van samenwerken en communicatie essentieel zullen zijn om de landbouwsector in Suriname naar grotere hoogte te tillen.

De training bestaat uit zowel een theoretische als praktische gedeelte. Enkele onderwerpen van de training zijn: Afdeling Zaad Unit, Bodem en bemesting, Aaltjes, Insecten plagen, Plantvermeerderings technieken, Bijenteelt, Rijstteelt en Pesticiden. De training is vandaag aangevangen en duurt tot en met 1 augustus 2019.

Deze voorlichters zullen in de verschillende districten worden ingezet.-