Training in rijstproductie en managementvaardigheden

Training in rijstproductie en managementvaardigheden

29-11-2019

Het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie, ADRON, een werkarm van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), houdt een training in rijstproductie en managementvaardigheden. Deze training is een activiteit, die seizoensgebonden en eenmaal per week plaatsvindt. Het ADRON houdt deze sessie in de periode oktober 2019 tot maart 2020. De training heeft als doel het opdoen van basisinformatie over de anatomie van rijstplanten, de levenscyclus en de vereisten voor groei, het verschaffen van inzicht en waardering voor de kennis en het werk dat nodig is om rijst te verbouwen, het verschaffen van op land ervaring in alle stadia van het verbouwen en oogsten van rijst.

Rijst groeit in een breed scala van omgevingen. Meer dan 90% van de wereldwijde rijstproductie wordt geoogst of uit geïrrigeerde of door regen gevoede laaglandrijstvelden. Er is een groeiend bewustzijn dat laagland rijstomgevingen een rijke verscheidenheid aan ecosysteemdiensten bieden. De rijstproductie heeft ook invloed op het milieu en wel door de chemische samenstelling, alsook het water dat door de rijstvelden stroomde te veranderen.

Deze training behandelt alle elementen van de rijstproductie, van grondbewerking tot verwerking na de oogst. De deelnemers krijgen basiskennis alsook praktijkervaring op het gebied van rijst. Enkele modules van de training zijn, rijst en zijn ecosysteem, kwaliteitszaad, plantenteelt, plantenfysiologie en opbrengst, waterbeheersing, onkruidbeheer, insectenbeheer, ziekte management, veilige toepassing en landbouwchemicaliën, rijstoogst en management.

Bij deze wekelijkse training organiseren de voorlichters groepsdiscussies van werknemers en trainingssessies met boeren in hun regio. Het is één seizoen lang, zodat het de verschillende ontwikkelingsfasen van het gewas en de bijbehorende managementpraktijken bestrijkt. Om de kennis van de voorlichters te verruimen, wordt bij het ADRON gebruik gemaakt van veldstudie, Good Agriculture Practices (GAP) en de conventionele landbouwers praktijk.

Aan deze training nemen 18 voorlichters deel. Minister Rabin Parmessar heeft vaker aangehaald, dat eduactie een belangrijk onderdeel is voor het verrijken van de mensen hun kennis. Hierdoor zullen zij in staat zijn hun werk beter te doen en op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen.-