Top delegatie LVV monitoort voorbereidingen najaarsinzaai 2019

Top delegatie LVV monitoort voorbereidingen najaarsinzaai 2019

22-10-2019

Een delegatie van het ministerie van Landbouw ,Veeteelt en Visserij onder leiding van directeur Ashween Ramdin, adviseur Arthur Zalmijn en coördinator Voorlichting Clyde Ford, hebben in Nickerie gesprekken gevoerd over de voorbereidingen en lopende projecten in het kader van de najaarsinzaai 2019 en het onderhoud van de infrastuctuur in de rijstsector in Nickerie. Dit werkbezoek heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2019.

Er is gesproken over de aanvoer van water vanuit het pompgemaal Wakay en het openstellen van de verschillende inlaten. Per 20 oktober 2019 zijn de Nani-inlaat en de inlaat koker uitbreiding Groot-Henar gedeeltelijk opengesteld, omdat er op verschillende plekken nog padie wordt afgeoogst. De Hoofd Aanvoer zal middels afstemming met de verschillende waterschappen de volgende week worden opgesteld. Gezien het feit dat de waterstand in de Nanizwamp nog op gewenste peil is, zullen de pompen te Wakay volgend week worden opgestart.

Op het pompgemaal Wageningen worden zaken door LVV in stelling gebracht om de pompen in het pompgemaal op te starten, terwijl de rehabilitate aan het gemaal in volle gang is. Op dit moment zijn circa 95% van de hoofdaanvoerkanalen schoon, welke het resultaat is van geregeld onderhoud van aannemers die door het ministerie zijn aangetrokken. Het ministerie van LVV is thans in het proces deze contracten voor onderhoud te vernieuwen. Tot nu toe is het in het district Nickerie met behulp van de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Openbare Werken, Transport en Communicatie aardig gelukt de droge infrastructuur in stand te houden, zodat de oogst vlot heeft kunnen verlopen. Dat neemt niet weg dat ook de droge infrastuctuur structureel zal moeten worden aangepakt.

De LVV-delegatie heeft verder met de coördinator Regio-West, Guido van der Kooye, en Nareen Gajadin, directeur Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie, ADRON, gesproken over de verdere voortzetting van het Suriname Maleisië Reverse Linkage Project en het ophande zijnde EU-project voor de rijstsector in Nickerie. Het ADRON en LVV Regio-West hebben verder in voorbereiding een training voor landbouwvoorlichters over de basis rijsteelt, welke de komende maand reeds zal moeten aanvangen. Het is de bedoeling van minister Rabin Parmessar om vanaf de inzaai tot de oogst nauwlettend en geregeld te monitoren voor een vlotte gang van zaken binnen de sector. -