Tijdelijke Zaakgelastigde van de Nederlandse regering in Suriname brengt beleefdheidsbezoek aan minister LVV

Tijdelijke Zaakgelastigde van de Nederlandse regering in Suriname brengt beleefdheidsbezoek aan minister LVV

12-09-2019

De Tijdelijke zaakgelastigde van de Nederlandse regering in Suriname, Z.E. Jacob Frederiks, heeft vandaag samen met The Head of Economy and Trade, Mevrouw Merit Bottse, en een vertegenwoordiger van het ministerie van buitenlandse zaken van Suriname, mevrouw Jennifer Olivieira, een formeel beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van LVV, Z.E. drs. Rabindre Parmessar.

Tijdens dit beleefdheidsbezoek is gesproken over de certificering van landbouwproducten bestemd voor de export.

De vertegenwoordiger van de Nederlandse regering wilde geïnformeerd worden over problemen die Suriname met name de exporteurs, ervaren tijdens de reguliere zendingen en welke hulp vanuit de zijde van Nederland eventueel geboden zou kunnen worden.

Minister Parmessar werd bij dit bezoek vergezelt door de onder-directeur Landbouwkundig Onderzoek en Verwerking (ODLOAV) Mevr Jagroep, de Interim-Manager van de Nationale Plan Protection Organization (NPPO) Dr. Imana Power en mevrouw Janki, hoofd Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen van het onder directoraat ODLOAV.

De bewindsman gaf een uitéénzetting van de huidige situatie, de nieuwe EU-regels en de stappen die reeds zijn ondernomen om te kunnen voldoen aan de nieuwe regels en de voorbereiding op de komende audits van dit jaar.

Vanuit de zijde van Suriname is gevraagd om directe en concrete hulp op het gebied van capaciteit en institutionele versterking voor zowel de NPPO als voor de boeren, producten en exporteurs. Er is voorgesteld om op kort termijn een technische delegatie af te vaardigen naar Nederland om geïnformeerd te worden over de controlemechanismen bij de exporten.