Theoretische opdrachten voor de nieuwe LVV-veldwerkers

Theoretische opdrachten voor de nieuwe LVV-veldwerkers

26-09-2019

De nieuwe landbouwvoorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben een aanvang gemaakt met het uitvoeren van hun theoretische opdrachten. Dit in verband met de Train-the-Trainers in Goede Agrarische Praktijken (GAP) voor deze groep die afgelopen maandag, 23 september 2019, van start is gegaan. Het doel van deze training is om de voorlichters en onderzoeksmedewerkers te trainen in het, op een eenvoudige manier, overbrengen van technische informatie aan landbouwers over GAP, en specifiek de onderwerpen gewasbescherming en veilig gebruik van pesticiden. Eveneens om aan hun collegavoorlichters deze kennis over te dragen.

Tijdens hun theoretische groepsopdrachten, hebben zij een set van maatregelen uitgevoerd, die worden toegepast om onder andere voedselveiligheidsgevaren tijdens de productie van voedsel te beheersen, en het gebruik van pesticiden en meststoffen. Dit gebruik dient verantwoord te geschieden. Zo mogen alleen toegestane pesticiden in de juiste doseringen gebruikt worden en moet verspilling van meststoffen voorkomen worden.

Volgens het beleid van LVV-minister Rabin Parmessar, moeten alle producten die bestemd zijn voor zowel de lokale als de internationale markt, veilig en gezond zijn. Daarom zal het ministerie blijven investeren in de veldwerkers door o.a. het verzorgen/laten volgen van verschillende traingen en opleidingen.