Technische bevindingen van JICS bekrachtigd op het ministerie van LVV

Technische bevindingen van JICS bekrachtigd op het ministerie van LVV

02-08-2019

Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft op vrijdag 2 augustus 2019 de ondertekening plaatsgevonden van de "technische aanbevelingen" tussen het Japan International Coöperation System, JICS, en het ministerie. Het gaat in deze om de waarnemingen en bevindingen van de JICS-missie in Suriname, die bekrachtigd zijn geworden. Namens het ministerie tekende de wnd. directeur Mr. Deepak Jairam. 

De tweeman tellende technische missie van het JICS, is namens de Japanse regering op werkbezoek in Suriname in verband met de uitvoering van het programma “Economic and Social Development Program” van Japan. Deze samenwerking, tussen Suriname en Japan, moet dienen ter ondersteuning van de visserijsector. Er is een fund van ruim US$3,5 beschikbaar gesteld door de Japanse overheid. 

De missie heeft gedurende twee weken lang technische informatie verzameld voor de aankoop en bouw van een 6-tal ijsmachines voor Suriname. De zes ijsmachines zullen in verschillende districten worden geplaatst. Voor de plaatselijke vissers is dit een enorme verlichting, aangezien hun visvangt op ijs moet en de vis hierdoor langer vers kan blijven.

De grant is verder bestemd voor de aankoop van benodigdheden voor de bevolkingsvisserij zoals, visnetten, touw, dobbers, plastic teilen etc. In samenspraak met de vissersorganisaties zal bepaald worden wie hiervoor in aanmerking komen. Ook de controle activiteiten van de Maritieme Politie Suriname zal ondersteuning van JICS genieten door middel van het beschikbaarstellen van een nieuw controle vaartuig.

De goedgekeurde bevindingen zullen in Japan worden overlegd aan het JICS, waarna overgegaan kan worden tot het houden van een openbare aanbesteding. In het tweede kwartaal van het jaar 2020 worden deze attributen in ons land verwacht. -