Staf en personeel HI&T krijgen landbouwtraining

Staf en personeel HI&T krijgen landbouwtraining

20-06-2019

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) is onlangs gestart met de training ‘Algemene landbouw- en Plantvermeerderings technieken. De training wordt door landbouwdeskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verzorgd. Deze training is een initiatief van de toenmalige onderdirecteur van Marktbeheersing op HI&T, Daniëlla Sumter, die nu lid is van De Nationale Assemblee.

De training behelst 8 onderwerpen waaronder:

  • het telen van groente in plantenkassen
  • zaai en planttechnieken
  • gewasbescherming
  • bemestingleer
  • voeding van de plant
  • composteren
  • het verantwoord gebruik van pesticiden in de landbouw
  • plantvermeerderingstechnieken

De 35 deelnemers hebben gedurende 2 dagen de bovengenoemde theorie gevolgd in de vergaderzaal van HI&T. Op vrijdag 21 juni 2019 aanstaande vindt het praktische gedeelte van de training plaats op de kwekerij te Tamansari in het district Commewijne. Tijdens de praktijktraining zal er een demonstratie gegeven worden van hoe compost te maken en de verschillende plantvermeerderingstechnieken zoals occuleren, marcorteren, stekken en enten. Het is de bedoeling dat de deelnemers het gedemonstreerde zelf toepassen.

De afsluiting van de training wordt gedaan middels een certificaatuitreiking.

Het ministerie van LVV faciliteert behoeftigen doormiddel van het beschikbaarstellen van kennis en vaardigheden in de vorm van landbouw - Pluimveetrainingen. Met de opgedane kennis en de vaardigheden zijn de mensen in staat zelfvoorzienend te zijn.