Staatsbedrijf Alliance wordt in ere herstel, werknemers bijzonder blij met bezoek minister LVV

Staatsbedrijf Alliance wordt in ere herstel, werknemers bijzonder blij met bezoek minister LVV

16-09-2019

Het Staatsbedrijf Alliance wordt in ere hersteld. De 31 werknemers in dienst van dit bedrijf zijn bijzonder blij met het bezoek van LVV-minister Parmessar.

Dhr. Faisal Kurban, manager bij het Staatsbedrijf, heeft de huidige situatie van het staatsbedrijf, de productie en het personeel, omstandig voorgelegd aan de minister. Voor het jaar 1953 was plantage Alliance een suikerrietonderneming waarna de overheid deze overkocht en negen andere plantages toevoegde om zo het areaal te vergroten. Dit areaal werd vervolgens beplant met citrus, waarvan het grootste deel van de oogst bestemd was voor de export en de produktie van sappen. Er is niet gewerkt aan verjonging van de aanplant waardoor de produktie drastisch is afgenomen en mede hierdoor ook de inkomsten van het bedrijf.

 Naar aanleiding van de uiteenzetting van de manager heeft minister Parmessar besloten zijn medewerking te verlenen voor het opvoeren van de produktie. Er zal gezorgd worden voor nieuw citrus- kokosplantmateriaal. Alliance beschikt over een goed producerende kokosvariëteit waar plantmateriaal van zal worden aangemaakt. Omstreeks de maand december zal zij dit plantmateriaal inplanten op een areaal van tien hectare. De heer Kurban ziet de geoogste kokosnoten graag verwerkt tot een eindproduct zoals gebottelde kokoswater en kokosolie. Met de verwerking, kan Alliance meer inkomsten genereren. Hiertoe is door de bewindsman van LVV de benodigde knowhow toegezegd. Aangezien de periode van inplant tot oogst van kokos wat tijd in beslag neemt, is gekozen voor crash crops, die geplant zullen worden in de blokken tussen de kokosbomen. Er wordt gedacht aan oker bestemd voor de exportmarkt. De VEAPS zal okerzaden ter beschikking stellen aan het staatsbedrijf met de bedoeling over enkele maanden vijfduizend kilo aan oker af te kunnen nemen. Deze inkomstenverhogende maatregelen moeten uiteindelijk leiden tot verzelfstandiging van het staatsbedrijf Alliance. De werknemers van de onderneming zien, na jaren verval, met de toezeggingen van minister Parmessar eindelijk licht in de tunnel.  De delegatie bestond naast de minister, uit enkele directieleden en technici van LVV, de Chinese ambassadeur in Suriname, Z.E. Liu Quan, de Commercial Counselor mr. Chen Zongwei, Umar Taus, Swami Girdhari en Manodj Nanda van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) en de Interimmanager van de National Plan Protection Organisation (NPPO) mw. dr. Imana Power.