Simulatie kunstmatige inseminatie op Veeteelt

Simulatie kunstmatige inseminatie op Veeteelt

22-07-2019

Studenten van de Stichting Polytechnic College Suriname (PTC) van de studierichting Animal Production and Health Technology (APHT) hebben op het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gesimuleerd in kunstmatige inseminatie. Dit in het kader van hun practicum voor het vak Farm Animal Breeding Technologies, waarbij zij theoretische als praktische kennis verkregen over kunstmatige inseminatie bij runderen, geiten en varkens.

Tijdens het practicum hebben de studenten zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen van de varkens kunnen aanschouwen en de verschillende onderdelen ervan benoemd. Daarna vond de simulatie van de kunstmatige inseminatie plaats bij varkens. De vulva van de zeug werd eerst gereinigd en gedroogd, waarna de pipet bevochtigd en ingebracht werd onder een hoek van 30°, totdat men een kleine weerstand voelde na + 15 – 25 cm diepte en hierdoor de cervix bereikt was. Het inseminatieproces duurt tussen 3 – 15 minuten.

Onder Kunstmatige Inseminatie (KI) bij varkens verstaat men het inbrengen van het zaad van het mannelijk geslacht in het geslachtsorgaan van het vrouwelijk geslacht en wel door tussenkomst van instrumenten. Het inbrengen van de zaadcellen van het mannelijk geslacht wordt met het proces van KI overgenomen.

Kunstmatige inseminatie bij varkens heeft als voordeel dat het nieuw genetisch materiaal naar bedrijven kan worden gebracht zonder enige risico van ziekte insleep. Er is geen quarantaine periode of stal voor nieuwe varkens binnen het bedrijf vereist. Daarnaast kan een zeer goed genetisch potentieel op grote schaal verspreid worden. De kleine bedrijven kunnen tevens meegenieten van de kwaliteit van genetica.

In de hedendaagse varkenshouderij is KI noodzakelijk, waar korte perioden van veel dekkingen en perioden zonder dekkingen afwisselen. Hierdoor wordt overbelasting van beren vermeden, vooral bij dubbele dekkingen per zeug. KI is kostenbesparend, omdat er minder beren nodig zijn en opbrengst verhogend zijn. Dit, omdat men de beste beren maximaal gebruikt voor de zeugenhouderij voor het verkrijgen van betere biggen. Met KI als mogelijkheid hoeven we niet steeds een jonge beer voor zeugen te zoeken. -