Scholen bezoeken in verband met Wereld Voedseldag mini-beurs op het ministerie van LVV

Scholen bezoeken in verband met Wereld Voedseldag mini-beurs op het ministerie van LVV

17-10-2019

Jaarlijks wordt op 16 oktober wereldwijd Wereld Voedseldag gevierd. Op deze dag vraagt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de FAO, aandacht voor voedselzekerheid in de wereld. Het thema dit jaar is: “Our actions are our future. Healthy Diets for a Zero Hunger World”. Als lidland van de FAO en de VN herdenkt ook Suriname jaarlijks Wereld Voedseldag. Voor Suriname is het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, verantwoordelijk voor de agrarische sector en hiermee het garanderen van voedselzekerheid.
Op het hoofdkantoor van het ministerie van LVV, is in verband met deze speciale dag een mini-beurs georganiseerd. Behalve de LVV-onderdirectoraten namen bedrijven vanuit de private en publieke sector hieraan deel. Gezien het feit dat het beleid van LVV-minister Rabin Parmessar erop is gericht om het agrarisch bewustzijn bij jongeren te stimuleren, werden scholen uitgenodigd voor een bezoek aan de beurs. Ongeveer 350 kinderen van leerjaar 7 en 8 van de Oranjeschool, de J. Th. Wenzelschool, de St. Ignatiusschool, de St. Gertrudeschool en de naschoolse-leerlingen van EDUCARE mochten onder het genot van melkproducten gesponsord door de Melkcentrale N.V en Mitchi., informatie halen bij de diverse stands betreffende de agrarische sector.
Minister Parmessar sprak een aantal van de kinderen toe tijdens de opening van de beurs. Hij drukte hen op het hart zo gezond mogelijk te eten. “Het ministerie van LVV mag dan wel verantwoordelijk zijn voor de agrarische sector in Suriname, maar als persoon zijn wij uiteindelijk verantwoordelijk voor datgene dat wij zelf nuttigen”. Wel is het de taak van het ministerie, zei de minister, om de agrarische sector aantrekkelijker te maken voor de jeugd.