SAMAP vervolgt besprekingen omtrent de Matching Grant Facility

SAMAP vervolgt besprekingen omtrent de Matching Grant Facility

09-07-2019

Het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, houdt op woensdag 10 en vrijdag 12 juli 2019 aanstaande een workshop voor haar stakeholders over the Value Chain Platform Inception for Roots,Tubers, Fruit and Vegetables.

SAMAP is een ontwikkelingspartnerschap die gefinancierd wordt door de Europese Unie, EU met als belangrijkste counterpart het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Het doel is om de duurzame agrarische ontwikkeling in Suriname te versterken door middel van een meer concurrerende en veilige productie en een betere toegang tot de markt.

Op 5 juli 2019 is de handleiding om in aanmerking te komen voor een Matching Grant Facility, MGF, gepresenteerd aan de stakeholders van SAMAP. De MFG is een ondersteuning naar boeren toe in de vorm van equipment. In navolging van de presentatie zullen de komende dagen tijdens de workshop 4 sub-sectoren belicht worden te beginnen bij Roots and Tubers of te wel wortel en knolgewassen op 10 juli, en daarop volgend op 12 juli de sub-sector fruit.

Aan de hand hiervan worden er Value Chain factoren gecreƫerd. Hieronder wordt verstaan het geheel process vanaf het planten/inzaaien tot het moment dat het bij de consument komt. De bedoeling is om de gehele waardeketen te belichten en te delen met de boeren die zich met die specifieke gewassen bezighouden.

Minister Rabin Parmesssar zal de opening van deze workshop verrichten. Het ministerie stelt alles in het werk om de ontwikkeling van de agrarische sector ter hand te nemen. Met deze ontwikkelingen gaan verschillende zaken gepaard, namelijk hoe op een effectieve manier invulling te geven aan deze sector. Verder moet de ondersteuning welke geboden wordt door de EU, een van waardevast zijn, vandaar ook dat de waardeketen goed geformuleerd moet worden aan de producenten, met name de landbouwers, zodat zij er van bewust zijn dat zij deel zijn van het geheel proces.