SAMAP sluit training voor MGF-begeleiders af

SAMAP sluit training voor MGF-begeleiders af

21-10-2019

Het trainingsprogramma voor begeleiders van de SAMAP Matching Grant Facility, MGF, is afgesloten op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Dit vond plaats op donderdag 17 oktober 2019 middels een certificaatuitreiking aan de 26 participanten. Gedurende 2 weken zijn vertegenwoordigers van de ministeries van LVV, Regionale Ontwikkeling (RO) en Handel, Industrie en Toerisme(HI&T), Ngo’s, landbouwcoöperaties en diverse organisaties getraind in het begeleiden van boeren die in aanmerking willen komen voor een MGF-ondersteuning in de vorm van equipment.

Op 5 juli 2019 is een handleiding om in aanmerking te komen voor een MGF gepresenteerd aan de stakeholders van SAMAP. Sinds 30 september 2019 kunnen landbouwers, verwerkers en agribedrijven een aanvraag indienen hiervoor. De getrainde participanten moeten de boeren begeleiden bij het schrijven van bedrijfsplannen en kleine investeringsprojecten in overeenstemming met de gepresenteerde handleiding. De trainingen werden verzorgd met de steun van het FAO Rural Invest Team. Dit team is een meertalige methodologie en tool kit voor het voorbereiden van duurzame landbouw- en plattelandsinvesteringsprojecten en bedrijfsplannen. Het trainingsprogramma bestond onder andere uit veldbezoeken aan landbouwers en verwerkers van groenten en fruit.

De regering van Suriname wilt meer aandacht voor ondernemerschap, ontwikkeling van de waardeketen en innovatie in potentiële snelgroeiende sectoren, in het bijzonder de agrarische sector. De agrarische sector heeft immers aan de basis gestaan voor werkgelegenheid, productieverhoging en meer inkomsten, voor zowel individuen als voor grote samenlevingen.
LVV-minister Rabin Parmessar spreekt daarom de hoop uit dat producenten en boeren massaal gebruik zullen maken van de kennis van de nieuwe SAMAP-begeleiders voor het helpen opstellen van hun projecten.