Rijst- en visserijsector kennen gestadige groei

Rijst- en visserijsector kennen gestadige groei

04-06-2019

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in De Nationale Assemblee (DNA) aangegeven dat onder andere de rijstsector een gestadige groei kent. Dit, ondanks boze tongen anders beweren. Via een slide show liet hij het parlement zien dat de sector stapsgewijs door de regering is verbeterd. “De patiënt is niet naar het mortuarium gebracht maar naar de zaal en daarna naar huis”, met deze beeldspraak demonstreerde de bewindsman dat de sector het niet slecht doet. De cijfers gaan door tot 2017. De minister ging in op de vragen die door de assembleeleden bij de behandeling van de begroting 2019, aan de orde zijn gebracht.

Vanaf het beplant areaal tot en met de productie en exporthoeveelheid, geven de cijfers een ander beeld dan beweerd. Minister Pamessar gaf aan dat het geen marginale verhoging, maar eerder een verdubbeling van de cijfers in de sector is waar te nemen. De bewindsman merkte op dat de piekperiode voor de rijstsector met uitzonderlijke prestaties, in de tachtiger jaren het geval was. Toen het heel moeilijk was in ons land. Hij riep de samenleving op vertrouwen te hebben en te geloven in eigen kunnen. In 1986 was de inzaai 86.000 hectare. Met de gezamenlijke inspanning van alle actoren en investeringen, kunnen de goede tijden worden herleefd. Met de schaarse mogelijkheden zijn er tot nu toe goede vooruitgang geboekt.

De bewindsman ging eveneens in op de visserijsector, waar 2014 als piekperiode wordt gekenmerkt. Bij verse vis en visdelen neemt het aantal exporten jaarlijks af. Echter bij de bevroren vis en visdelen is de vraag groeiende. Hetzelfde geldt voor visfilets en gerookte vis. Bij de export van schaal- en weekdieren is er ook een lichte groei, bekeken vanaf 2012 tot en met 2017. Ook de garnalen en visproductie laat een groei zien en wel van 33.000 ton in 2012 tot 49.000 ton in 2019. Minister Parmessar ziet graag dat de samenleving zich nationaal gaat inzetten om de controle uit te oefenen. Dit zal een drastische toename van de sector met zich meebrengen. In dit kader zijn reeds gesprekken gevoerd met andere ministeries op het stuk van controle. Ook de ontwikkeling van de aquacultuursector ziet er dus goed uit.

De bewindsman ging ook in op het Agro Industrie Parkproject dat in voorbereiding is. Dit project zal met ondersteuning van LVV veel voordelen opleveren voor het land. Het betreft een pluimveebedrijf voor de productie van vlees en eieren, met een totaal van 5 miljoen eieren per jaar en 2000 ton vlees per jaar; een melkveebedrijf, hier wordt gedacht aan melkkoeien met een productie van 4.2 miljoen liter melk per jaar en een groentebedrijf. Als afzetmarkt denkt de minister niet alleen aan Suriname maar ook aan export naar de Caricom. Hij benadrukt dat er veel belangstelling bestaat voor dit project.