Realisatie AIP mogelijk door goede communicatie en samenwerking

Realisatie AIP mogelijk door goede communicatie en samenwerking

13-11-2019
Minister Rabin Parmessar en staf van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zijn wederom met de stakeholders van de groente-, eieren-, vlees- en melkveesector bijeengekomen om zaken met betrekking tot het Agro Industrial Park (AIP) in Suriname verder uit te werken. De punten die per memo zijn aangeboden op 28 oktober 2019 aan de minister zijn meegenomen in het verder bijstellen van het projectdossier van het AIP.
 
Tijdens de meeting is er wederom van gedachten gewisseld om te komen met de beste alternatieven in het belang van Suriname. Zelforganisatie van (sub)sectoren is gewenst om de doelen samen te bereiken. Het ministerie van LVV staat open om ondersteuning daarbij te verlenen, geeft de bewindsman aan. De installatie van een werkgroep als start van zelforganisatie zal binnenkort plaatsvinden met ondersteuning van Prahlad Sewdien, voorzitter van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA). De verhoging van de productie van eieren en melk is een grote uitdaging. Rasverbetering en de investeringskosten zijn zaken die extra aandacht genieten met betrekking tot de productieverhoging, laat Edmund Blufpand voorzitter van de Vereniging Surinaamse Melkboeren (VSM) optekenen.
 
Aan de stakeholders is medegedeeld dat de deskundigen van LR-Group regelmatig communiceren met de overheid van Suriname. Het afleggen van oriëntatiebezoeken, inventarisaties en haalbaarheidsstudies zal gedaan worden door een Task Force Team tezamen met deskundigen van Israël. Alle informatie zullen worden gebruikt om het project gezamenlijk bij te stellen hoe het AIP een structureel karakter te geven en die te realiseren.
 
In een persbericht van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS), lid van de FSA, dd 12 november 2019, wordt vermeld dat de plooien glad zijn gestreken. De organisatie stelt het zeer op prijs dat er een open oor is voor de sector en dat voorstellen zijn mee genomen. Zij is bereid samen te werken aan een duurzame agrarische sector met de realisatie van het AIP. -