Project Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen reeds onder aandacht van de minister van LVV

Project Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen reeds onder aandacht van de minister van LVV

18-05-2019

De nieuwe minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabindre Parmessar, wil voortvarend aan de slag met het project ‘Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen’. Reeds op de dag van zijn beëdiging heeft de nieuwe minister zich door de directie van LVV, de directievoerder, de aannemer en ter zake deskundigen laten informeren over de stand van zaken met betrekking tot de rehabilitatiewerkzaamheden van het pompgemaal Wageningen. Een mobiele pomp, die een capaciteit van 28.000 kubieke meter water per uur heeft, zal binnenkort worden ingezet. In het project is ook opgenomen dat de pompen een voor een worden vervangen. De aanpak van dit project is een van de prioriteiten op de lijst van minister Parmessar.

Het kost de Staat jaarlijks miljoenen voor revisie en onderhoud om de drie, bijkans zestig jaren oude pompen van Wageningen in bedrijf te houden. Dit verouderd pompgemaal voorziet, met onderbrekingen door technische mankementen, jaarlijks in twee seizoenen irrigatiewater aan ongeveer 12.500 ha rijstareaal in Wageningen, de Middenstandspolder en de omliggende gebieden in het district Nickerie. Na de rehabilitatie van dit pompgemaal zal een groter gebied, ruim 17.000 ha rijstareaal optimaal voorzien kunnen worden van irrigatiewater.

Zondag 19 mei worden de besprekingen over dit project voortgezet met de actoren, waarbij een duidelijk stappenplan zal worden vastgesteld. Eveneens is in de planning om de stakeholders in de rijstsector in Nickerie in te lichten over de ontwikkelingen van dit project. Het streven is om dit project voor eind van dit jaar geheel op te leveren.  Benadrukt wordt dat gedurende de rehabilitatiewerkzaamheden de boeren niet verstoken zullen zijn van irrigatiewater. Voor het komend seizoen zullen de mobiele pomp en de 2 oude pompen zorgen dat er voldoende water zal zijn voor de inzaai voor Wageningen en omstreken.

In overleg met de minister van Regionale Ontwikkeling is ook gezorgd dat het pompgemaal te Wakay volledig bedrijfsklaar zal zijn voor de inzaai in Nickerie.

Het ministerie doet een beroep op de boeren om zich te houden aan het inzaaischema vastgesteld door LVV, zodat de pompen niet ingezet hoeven te worden buiten de vastgestelde perioden.