Private sector bij regionale workshop voedselveiligheid- en standaarden

Private sector bij regionale workshop voedselveiligheid- en standaarden

25-07-2019

Op dag drie van de regionale workshop ‘Vaststellen Gecoördineerde (of Gezamenlijke) Voedselveiligheidsstandaarden'" participeert naast de publieke sector, nu ook de private sector uit de regio. Vertegenwoordigers uit de particuliere voedsel/agri-food sector uit de CARICOM, bespreken vandaag met voedselveiligheid- en voedseltoezichthoudende organen uit de publieke sector. Allen zijn afkomstig uit de CARICOM-lidlanden. Onder meer het prioriteren van voedselveiligheidsstandaarden wordt door de groep besproken.

Een andere belangrijk onderwerp van discussie zal zijn, de beperkte toegang tot de markt. Alle relevante informatie voor het vaststellen van gezamelijke regionale voedselveiligheidsstandaarden wordt uiteindelijk opgenomen in een plan van aanpak.

Deze workshop staat onder supervisie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Dit ism met de Caribbean Agriculture, Health and Food Safety Agency (CAHFSA) en het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP). De aanbevelingen van deze workshop zullen worden gebruikt om de regelgeving voor het produceren van veiligvoedsel aan te scherpen en te verbeteren. Minister Rabin Parmessar zegt dat het een collectieve verantwoordelijkheid is om te zorgen voor gezond en veiligvoedsel voor land en volk.-