Prijs van eieren enigzins genormaliseerd

Prijs van eieren enigzins genormaliseerd

13-08-2019
De ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Handel, Industrie en Toerisme constateren enige normalisatie van de prijs per ei
 
Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en zijn collega, minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) hebben op 13 augustus 2019, zoals gepland overleg gepleegd over de gang van zaken met betrekking tot het normaliseren van de prijs van eieren. De overheid had de pluimvee sector 2 weken de tijd gegeven om de prijs per ei te stabiliseren. Het beroep werd toen gedaan om de bewustwording onder hun leden op gang te brengen en te zorgen voor het normaliseren van de consumentenprijs voor eieren.
 
Uit rapportage vanuit het veld blijkt dat de prijs per ei schommelt tussen de  SRD 1,25 en SRD 1,50. Bij enkele winkels is de consumentenprijs zelf iets boven de SRD 1,40 per eenheid.
De overheid heeft belooft er alles aan doen om de prijs volledig genormaliseerd te hebben voor de consument. Het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme zal nadere informatie met betrekking tot de maximale toegestane consumentenprijzen via bekendmakingen presenteren aan de samenleving.
 
De bewindslieden geven aan dat naar schatting de prijs mogelijk verder zal dalen wanneer er rond september – oktober van dit jaar een overschot van eieren wordt verwacht op de markt. De overheid zal dan indien nodig de sector wederom uitnodigen voor een evaluatie om dan te praten over de nieuwe situatie.
 
De samenleving wordt opgeroepen om waakzaam te zijn en niet meer te betalen dan de vastgestelde consumentenprijs. Indien de consument constateert dat er meer wordt gevraagd dan is vastgesteld, zij contact op neemt met de afdeling Economische Controle Dienst (ECD) van het Ministerie van Handel, Industrie & Toerisme op het nummer 483949 of via de klachtenlijn van dit ministerie op het whatsapp nummer 08586256
 
De overheid doet eveneens een beroep op de winkeliers om niet meer dan SRD 1,12 per ei te betalen voor de opkoop. Als blijkt dat de handelaar zich niet houdt aan de opkoopprijs, de winkeliers dit ook rapporteren aan de afdeling ECD van het ministerie.
 
De overheid doet er alles aan om de samenleving te beschermen tegen prijsopdrijving en zal hard optreden tegen zij die er misbruik van maken en de samenleving onnodig duperen.
 
Aldus een gezamenlijke verklaring vanuit de  ministeries Landbouw, Veeteelt en Visserij en ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.