Practicum op LVV over morfologische veranderingen bij dracht

Practicum op LVV over morfologische veranderingen bij dracht

10-06-2019

Op het onder directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben studenten van het Polytechnic College (PTC), studierichting Animal Production and Health Technology voor hun vakonderdeel Farm Animal Breeding Technologies (APHT) hun practicum uitgevoerd over morfologische veranderingen die optreden tijdens de dracht bij schapen en runderen in verschillende stadia van de dracht. Dit gebeurde op vrijdag 31 mei 2019.
De vrouwelijke voortplantingsorganen van schapen en runderen zijn nader bekeken, inclusief reproductieve organen van drachtig vee. De fysiologie van het reproductief orgaan wordt tijdens de theoretische lessen breedvoerig uitgelegd, namelijk de tocht, de bevruchting, de dracht en de afkalving.

Tijdens het practicum wordt aan de studenten aanschouwelijk materiaal gepresenteerd over de morfologische veranderingen in de verschillende stadia van de dracht. Aan de studenten is tijdens het practicum geleerd om op tast de verschillende weefsels binnen het reproductief orgaan te identificeren.
In totaal voerden 16 studenten hun practicum uit op het onder directoraat Veeteelt. Gedurende het practicum werden de APHT studenten begeleid door practicumleider en docent Animal Health Assistant, Ronny Kranenburg.