Plantenkassen op LVV voor onderzoek en demonstratie

Plantenkassen op LVV voor onderzoek en demonstratie

16-12-2019

Landbouwvoorlichters van het onderdirectoraat Landbouw (ODL) zijn geregeld bezig met het onderzoeken van hoe verschillende gewassen groeien zoals bloemkool, paprika en paksoi. Daarnaast worden aan bezoekers demonstraties gegeven over de verschillende landbouwpraktijken. Op het complex van ODL aan de Letitia Vriesdelaan 8-10 staan er 3 plantenkassen.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij faciliteert met deze plantenkassen aan de gemeenschap onder andere het duurzame ontwikkeling van de agrarische sector. Naast het schrijven van wetten, het geven van richtlijnen, training, begeleiding, demonstraties, worden er ook geregeld onderzoekingen gedaan over hoe gewassen te telen (nieuwe variëteit zaden worden uitgeprobeerd), hoe ziekte en plagen te weren en data verzameling.

De voorlichters van ODL voeren in nauw samenwerking met de onderzoekersdeskundigen van het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking geregeld onderzoeken uit. Met de ondersteuning van plantmedewerkers van Regio Midden worden de verschillende taken uitgevoerd zoals het uitzaaien, overplanten, bemesten, nat maken, overplanten, schoonhouden van de plantenkassen en oogsten. Er wordt voornamelijk groente in de plantenkassen geteeld. De geoogste groenten worden verkocht en de opbrengst ervan wordt gebruikt om benodigdheden zoals zaden, mestsoorten en landbouwgereedschappen aan te schaffen om dit werk te continueren. Alle onderzoekingen worden vastgelegd, die vervolgens worden gedeeld met belanghebbenden waaronder de landbouwers.

Naast het fungeren als onderzoeksruimte, dient de plantenkassen ook als demonstratiemiddel. Bezoekers, waaronder de schoolkinderen, stichtingen en jeugdigen, krijgen praktische informatie en demonstraties van de agrarische activiteiten die zich op dat moment afspeelt in de plantenkassen. Het varieert van overplanten, onderhouden tot het oogsten van gewassen.

De plantenkassen zijn ook wel gebruikt door studenten van de Stichting Polytechnisch College en Anton de Kom Universiteit van Suriname voor hun afstudeerproject in de agrarische richting.

 

‘Het ministerie van LVV staat altijd open voor burgers die informatie, training en begeleiding wensen. Kennis delen dient niet alleen met boeren te gebeuren, maar ook met de rest van de bevolking. Vooral de jeugd, want zij zijn de toekomst.’, een streven van minister Rabin Parmessar.