Persconferentie naar aanleiding van de Resultaten van de CARICOM workshop over de Coördinatie van voedselveiligheidsstandaarden

Persconferentie naar aanleiding van de Resultaten van de CARICOM workshop over de Coördinatie van voedselveiligheidsstandaarden

29-07-2019

De vergadering van CARICOM-voedselveiligheidsregelgevers zet een traject uit voor het versterken van de voedselveiligheid in het Caribisch gebied.

Een bijeenkomst met toezichthouders en regelgevers voor voedselveiligheid van de 15 CARICOM-landen is in Suriname afgesloten met een reeks belangrijke aanbevelingen om de coördinatie van voedselveiligheidsmaatregelen tussen de lidstaten te verbeteren en samen te werken aan harmonisatie van voedselveiligheidsstandaarden voor de regio. De bijeenkomst duurde van 23-25 juli 2019 en werd georganiseerd door het Caribisch Bureau voor de Agrarische Gezondheid en Voedselveiligheid (Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency (CAHFSA)) met haar zetel in Suriname, in samenwerking met de Voedsel-en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) en het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) van Suriname, een belangrijke partner bij de uitvoering van het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP). SAMAP is een door de Europese Unie gefinancierd project dat door de FAO wordt uitgevoerd met als voornaamste doel het versterken van de agrovoeding - en voedingsmiddelen productiesector in Suriname en het diversifiëren van de voedselveiligheidscapaciteiten in het land.

"Het organiseren van deze vergadering, met deelname van top overheidsfunctionarissen van de bevoegde autoriteiten voor de voedselveiligheid van alle 15 CARICOM-landen, vloeit voort uit de vaste overtuiging van de regering van Suriname om haar handelen te verankeren in het moderniseren van de voedselcontrole programma's van Suriname met behulp van een regionale aanpak, met de bedoeling om te komen tot een gemeenschappelijke reeks voedselveiligheidsstandaarden in de Caribische regio. Hierdoor kan de toegang tot de regionale markten worden vergemakkelijkt en kan een platform ontstaan voor toegang tot internationale markten", aldus minister Rabin Parmessar van LVV.

Tijdens de vergadering deden ambtenaren de aanbeveling om te komen tot de oprichting van een “Caribbean Taskforce voor Food Safety”, die zal fungeren als een formeel coördinatiemechanisme om CAHFSA van advies te dienen en te versterken op het gebied van voedselveiligheid. Deze taskforce zal advies geven over prioriteiten met betrekking tot voedselveiligheidsuitdagingen en het bevorderen van een gemeenschappelijke voedselveiligheidsagenda voor de regio alsmede harmonisatie van voedselveiligheidsstandaarden. De bijeenkomst in Suriname bood ook de gelegenheid om te discussiëren met vertegenwoordigers van de voedselproductiesector in Suriname en het Caribisch gebied, die hun aandachtspunten over markttoegang in de regio deelden. De deelnemers kwamen overeen dat door tussenkomst van CAHFSA een aanbeveling ingediend moet worden bij de Ministerraad van Handel en Economische Ontwikkeling van de CARICOM-landen (Ministerial Council of Trade and Economic Development of CARICOM Countries (COTED)) om te komen tot de oprichting van de “Caribbean Taskforce on Food Safety”. Zij hebben ook ingestemd met de ontwikkeling van een permanent forum voor dialoog met de industrie in de regio, met als doel een om gemeenschappelijke uitdagingen te identificeren en een betere leidraad te bieden voor voedselveiligheidsoplossingen.

"Dit mechanisme zal ervoor zorgen dat overleg met de voedselproductiesector op regelmatige basis plaats vindt in het belang van de ontwikkeling van voedselveiligheidsbeleid en -standaarden in de regio. Dit zal leiden tot een beter voorspelbaar klimaat voor onze producenten en betere bescherming voor onze consumenten", aldus minister Parmessar.