Overheid geeft pluimvee sector nog 2 weken de tijd voor het stabiliseren van de eieren prijs

Overheid geeft pluimvee sector nog 2 weken de tijd voor het stabiliseren van de eieren prijs

02-08-2019

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Viseerij (LVV) en zijn collega van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) minister Stephen Tsang hebben vandaag 2 augustus tijdens een derde onderhoud, het bestuur van de pluimvee sector in Suriname nog 2 weken de tijd gegeven, om de eieren prijs te stabiliseren. Lukt het de sector niet om haar leden te mobiliseren om goedkopere eieren aan de winkeliers te leveren, zal de overheid geen keus hebben, en gedwongen zijn om directe maatregelen te treffen voor het importeren van eieren.

Beide bewindslieden waren het er unaniem mee eens, dat het langer accepteren van deze prijs opdrijving door de handel directe gevolgen heeft op de samenleving en daar wilt zij de verantwoordelijkheid niet opgelegd krijgen. Tijdens eerder gevoerde gesprekken tussen partijen werden de productie cijfers gepresenteerd. Daaruit moest blijken dat er geen schaartste is aan eieren. Zelf de verwachtingen al zou er na 4 maanden een overschot aan eieren zijn, hebben de handeleren niet weerhouden om de prijs op te schroeven. Het APPS blijft wel bij haar standpunt dat zij geen invloed heeft op de handelsprijs en de mogelijke smokkel praktijken naar onze buurlanden toe, en vraagt de regering om de prijs controle strak ter hand te nemen. Minister Parmessar memoreerde dat het een collectieve verantwoordelijkheid is van alle partijen, omdat vanuit de sector eventuele rapportage kunnen worden doorgegeven, welke producenten de eieren voor een te hoge afzet prijsleveren en of welke juist de smokkel praktijken ondersteunen. 

Als het aan de overheid ligt, mag de prijs niet meer dan SRD 1,40 bedragen. Minister Tsang zegt dat de sector in deze beschermd moet worden door de overheid, maar dat het volk daaraan tegen ook niet de prijs van opdrijving moet betalen.

Minister Parmessar geeft aan dat het nu de tijd is om een omkeer te brengen en roept andermaal voor een transparant beleid vanuit de sector. De sector en de overheid gaan samen de awareness opgang moeten brengen en aan de consument doorgeven wat het vastgesteld tarief is voor een ei. De samenleving wordt gevraagd alert te zijn en indien anders blijkt dan wat wordt voorgesteld, zij dat doorspeelt aan de bevoegde kanalen. 

HI&T en LVV komen op 13 augustus 2019 weer bijeen om vast te stellen wat het vervolgd traject wordt ter beteugeling van deze prijsopdrijving.