Overhandiging voertuigen aan het ministerie van LVV

Overhandiging voertuigen aan het ministerie van LVV

07-10-2019

Op heden, maandag 7 oktober, heeft de Fungerend directeur van het Ministerie van LVV (Landbouw, Veeteelt en Visserij) de heer Ashween Ramdin, uit handen van de vertegenwoordiger van Fernandes autohandel n.v., sleutels in ontvangst mogen nemen van voertuigen die bestemd zijn voor het Ministerie.

De 3 voertuigen, 2 personenbussen en 1 pick up, zullen worden ingezet om naar de dienst toe ondersteunend te zijn. Vanaf de komst van Minister Rabin Parmessar heeft hij zich volledig ingezet om de medewerkers te ondersteunen met onder andere trainingen, alsook ze te voorzien van de nodige tools om hun werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

Zoals eerder aangegeven zullen de voertuigen ten behoeve van de dienst worden ingezet en zal strenge controle plaatsvinden op het juist gebruik van deze en alle andere voertuigen het Ministerie toebehorende.
Laten wij met zijn allen erop toezien dat de voertuigen juist worden ingezet en ook nog optijd en op de juiste wijze worden onderhouden, want onderhoud is behoud, aldus Fungerend directeur Ashween Ramdin van LVV.

Deze voertuigen zijn via het lopend project van de IDB en wel volgens de geldende regels aanschaft en zullen beschikbaargesteld worden aan het Onder-directoraat Landbouw Onderzoek Verwerking en Afzet.