Orbillo Seafood plant geopend ‘LVV-minister roept op tot behoedzaamheid voor uitdagingen en bedreigingen in de vissector’

Orbillo Seafood plant geopend ‘LVV-minister roept op tot behoedzaamheid voor uitdagingen en bedreigingen in de vissector’

15-06-2019

De Orbilo Seafood Plant in het district Nickerie is vrijdag 14 juni 2019 door zijne excellentie president Desire Delano Bouterse geopend.Het bedrijf is vanaf november 2015 actief en is gestart met de export van verse vis op ijs. Vier jaren verder staat er een uitgebreid bedrijf met verschillende visverwerkingsunits, een ijsfabriek en een aanlegstijger. Het bedrijf beschikt over 7 trawlervergunningen en houdt zich ook bezig met de vangst van red snapper en tuna. De Orbilo Seafood Plant staat naast het vroegere mini visserijcentrum Nickerie, welke de afgelopen jaren door de overheid is omgebouwd tot een visrokerij. Deze rokerij die niet in produktie is, wil Orbilo overnemen inrichten met een 30% aandeel voor de overheid.

Orbilo Nickerie beheerst de hele keten in de vissector en heeft volgens CEO Pritipaul Singh grote plannen voor de toekomst. De Guyanese ondernemer wil binnen 5 jaar tijd 100 miljoen USD in de plant in Nickerie investeren en bijkans 500 arbeidsplaatsen creëren. Bij deze opening heeft minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij weer benadrukt dat het ministerie ondernemingen in elke sector toejuicht en zeker faciliterend zal optreden. Behalve de felicitaties over te brengen aan deze grote buitenlandse investeerder, wees de bewindsman ook op de vele uitdagingen en bedreigingen voor de sector in het algemeen. De globale ontwikkelingen in deze sector nemen een zorgwekkend trend aan. Zo is het percentage van visbestanden in de categorie duurzaame visserij tussen 1974 en 2015 gedaalt van 90 % naar 66.9 %. Daartegenover is het percentage van overbeviste bestanden uit dezelfde periode gestegen van 10% naar 33.1% lichtte de LVV-minister verder toe. Er is de afgelopen tijd weinig rekening gehouden met de draagkracht van deze hulpbron. Daarnaast is er ook sprake van illegaal, ongemelde en ongerapporteerde visserij. Dit komt, omdat de nodige mechanismen niet altijd in place zijn. Minister Parmessar roept de privatesector op om samen met het ministerie het beleid te helpen bepalen voor de bescherming van onze visstanden. Het beleid moet erop gericht zijn duurzame visserij te stimuleren, verbetering van toegepaste vang technieken, het intensieveren van samenwerking binnen het Caraibish gebied en op internationaal vlak en tenslotte het scholing en training van vissers en visinspecteurs in het algemeen.

Volgens de minister moet met de sector dringend gewerkt worden aan onze visserij wetgeving, zodat die vooral beter kan worden afgestemd op de internationale standaarden. De visserijsector moet de plaats krijgen van een belangrijke economische pijler, zeker als wij de nadrukt willen leggen op het meer gaan produceren om dit land te helpen ontwikkelen.