Nieuwe landbouwvoorlichters sluiten training af

Nieuwe landbouwvoorlichters sluiten training af

01-08-2019

De nieuwe groep landbouwvoorlichters die aangetrokken zijn door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, (LVV) hebben vandaag hun training afgesloten.

Het laatste onderwerp van deze training ging over het verantwoord gebruiken van pesticiden. Dit onderdeel bestond uit een theoretisch - en een praktijkgedeelte. De voorlichters hebben een Personal Protective Equipment (PPE) training gehad. Daarbij hebben zij geleerd hoe zij zich zelf kunnen beschermen, door de juiste kleding aan te doen tijdens bespuitings werkzaamheden. De PPE bestaat uit kledings voorschriften, waaronder een lange broek met pijpen en lange mouwen (spuitoverall), de broekpijpen over de Neopreen laarzen, Neopreen handschoenen, hoofddeksel, veiligheidsbril en een respirator. Vervolgens zijn de voorlichters in kallibratie (de juiste hoeveelheid water en pesticide dat nodig is per oppervlakte eenheid) getraind en het verantwoord omgaan met pesticiden.

Na de bespuitingswerkzaamheden dient de rugspuit gespoeld te worden. Dit spoelwater mag niet in een kanaal of trens, maar moet in een speciale vergaarbak met een filter systeem zodat het gezuiverd wordt alvorens het doorgeloosd mag worden. Alle gebruikte materiaal vervolgens goed opbergen en daarna je kleding apart laten wassen en zelf baden. Dit waren enkele onderwerpen die de voorlichters mee hebben gehad tijdens deze training.

Als nieuw LVV-familieleden zullen zij mede voor zorgdragen om de gestelde beleidsdoelen te realiseren. De voorlichters worden in de verschillende districten ingezet om de Surinamers in het bijzonder de landbouwers van dienst te zijn. Voedselzekerheid en –veiligheid zijn enkele van de beleidsdoelen van minister Rabin Parmessar welke hij gewaarborgd ziet. “Wij willen ervoor zorgen dat betrouwbare Surinaamse agrovoedsel en voedselproducten van goede kwaliteit in de schappen van onze eigen supermarkten en elders in de wereld te vinden zijn.”, aldus minister Parmessar tijdens de onlangs gehouden persconferentie mbt resultaten van het regionaal project voedselveiligheid.