Nieuwbakken personeel van het Hoofdkantoor van LVV verwelkomt door Minister Rabin Parmessar

Nieuwbakken personeel van het Hoofdkantoor van LVV verwelkomt door Minister Rabin Parmessar

14-10-2019

De Onder Directeur-Administratieve Diensten Mevr. Caroline Sakiman, Hoofd Algemene zaken Narin Madari, voorzitter van de bond de heer Bechan, fungerend Directeur de heer Ashween Ramdin waren allen aanwezig om de nieuwbakken medewerkers van de interieur verzorging, de tuinlieden en security van het hoofdkantoor van het Ministerie LVV, te ontvangen om toegesproken te worden door de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij de heer Rabin Parmessar. Ook bestond de mogelijkheid voor de nieuwelingen om vragen te stellen.

“Je bent ambtenaar en moet je ook als zodanig kleden en presenteren, je moet respectvol met elkaar omgaan, als je respect wil, moet je respect tonen. We zijn
8 uren van de dag aan het werk, laten wij dan die 8 uren zo prettig mogelijk met elkaar doorbrengen”, gaf Minister Parmessar aan.

Hij wees verder op de werk discipline en de taken en verantwoordelijkheden die ze naar behoren moeten uitvoeren. Hij wees er ook op dat controle zal worden uitgevoerd op hun werkzaamheden. De HRM-afdeling werd gevraagd erop toe te zien dat de nieuwbakken personeelsleden de nodige trainingen krijgen om hun taken naar behoren uit te voeren.

“Ik reken op jullie, ik heb jullie in dienst genomen en als jullie je taken niet naar behoren uitvoeren, vraag ik de OD-AD om jullie zelf naar mij toe te brengen dat ik mijn teleurstelling in jullie uitspreek. Ik hoop dat het niet gebeurt, ik zie jullie na 6 maanden terug met de oude groep”, gaf de Minister aan tot slot van zijn uiteenzetting van maandag 14 oktober in het SAIS-gebouw.