Na 7 jaar GAP- Trainingen voor de Melkveehouderij

Na 7 jaar GAP- Trainingen voor de Melkveehouderij

06-11-2019

Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is op, 4 november 2019, jongslede gestart met de eerste uit een serie van vier trainingen, in Good Agricultural Practices in de Melkveehouderij. Deze training wordt vooralsnog gehouden in de melkproductie gebieden. Melkveeboeren uit de gebieden Wanica A, C en Saramacca juichen het toe, daar het onderdirectoraat Veeteelt na 7 jaar wederom een serie trainingen verzorgt voor de Melkveehouderij.

Het doel van de GAP-training is ter verbetering en verhogen van de melkproductie binnen de Melkveehouderij. De trainingscoördinator, Winston Fernandes MSc, gaf aan de boeren mee, dat tijdens deze training bijzondere aandacht zal worden besteed aan hoe op een efficiënte manier de melkproductie kan worden verhoogd. Verder komen aan de orde, de verbeterde melkkwaliteit, kostenbesparing, rasverbetering en de rassenkeuze.

Volgens de heer Edmund Blufpand, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Melkveeboeren (VSMB) die de participanten kort motiverend toespraak, is de VSMB bijzonder ingenomen met de start van deze training, wij juichen dit heel erg toe. Blufpand riep de aanwezige boeren op om hun collega-boeren verder te trainen. Tenslotte gaf hij mee als boer niet zonder zijn melkkoeien te kunnen. “Elke job heeft zijn voor en nadelen, ik moet 7 dagen in een week 2 keer per dag melken, maar als wij de ondersteuning krijgen met deze aanzet zal de sector weer gaan bloeien.” zei hij.
Winston Fernandes MSc., Veeteeltdeskundige en trainingscoördinator geeft aan dat de bacteriologische kwaliteit van melk in Suriname slecht is, dit vanwege een zeer hoog kiemgetal. Dit ontstaat vaak door slechte koeling van de melk bij de boer en tijdens het transporten van de melkbussen in een vervoermiddel met een open bak. Indien de boeren ertoe overgaan het af te dekken met een dekzeil kan dat verbeteren of door melk in een koeltransportwagen te transporteren.
Minister Rabin Parmessar, heeft tijdens diverse besprekingen met de sector alle steun toegezegd. Het ministerie wilt de boeren en de melkveehouders trainen en hen de tools aanreiken om tegen lagere productiekosten efficiënter te gaan produceren en hierdoor de kwaliteit van de veestapel te verhogen.
Deze training duurt tot en met 8 november 2019, waarna de GAP-training voortgezet wordt in het district Para in de periode 18 november 2019 t/m 22 november 2019.