Ministerie van LVV stuurt diplomatieke nota naar EU i.v.m. hernieuwde EU-regelgeving

Ministerie van LVV stuurt diplomatieke nota naar EU i.v.m. hernieuwde EU-regelgeving

14-12-2019

Naar aanleiding van de ontstane commotie met betrekking tot de EU-regels die heden, zaterdag 14 december in werking treden, wenst het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij het volgende kenbaar te maken. De EU-regels met betrekking tot de export van groenten en fruit gelden voor alle landen die exporteren naar de EU en niet slechts alleen voor Suriname.

Bij het aantreden van Minister Rabin Parmessar in de maand mei van dit jaar op het Ministerie van LVV werd hij bij een activiteit van de VEAPS pas geconfronteerd met deze hernieuwde regels. De bewindsman heeft toen alles in het werk gesteld om te kunnen voldoen aan de hernieuwde vereisten. Samen met deskundigen van het ministerie, de VEAPS en vertegenwoordigers buiten de vereniging zoals GOPEX en andere relevante actoren buiten het ministerie om, alsook de overige actoren in het geheel is met man en macht, dag en nacht gewerkt om de “deadline” te halen, wat ook bereikt is. De successen van de inspanningen bleven niet uit, ook een door de EU uitgevoerde audit was naar tevredenheid van de uitvoerder.

Met betrekking tot de volledige stopzetting van de export van Sopropo is het verhaal alsvolgt, tegelijkertijd met het treffen van de maatregelen om te voldoen aan de hernieuwde EU-regels, heeft het Ministerie van LVV een schrijven verstuurd aan de EU om Suriname te vrijwaren van het verbod voor de export van Sopropo. Op 26 september 2019 heeft de EU een schrijven opgestuurd bestemd voor het ministerie waarbij zij vraagt naar aanvullende informatie. Dit schrijven heeft het ministerie helaas NIET bereikt. Na speurwerk vanuit beide zijde, om te kunnen achterhalen waar de correspondentie is blijven hangen, is gebleken dat het aan de EU-vertegenwoordiging in Guyana heeft gelegen dat de post bestemd voor Suriname niet verder is verzonden. De EU heeft zich hiervoor verontschuldigd in een brief naar het ministerie van LVV, waarbij als reden werd aangegeven dat dit komt door wisseling van de administratieve EU-delegatie in Suriname. Suriname heeft per diplomatieke post geantwoord op het schrijven waarin zij zich verontschuldigt en heeft gevraagd alsnog in de gelegenheid gesteld te worden om te kunnen reageren op de gevraagd aanvullende informatie. Tegelijkertijd is uitstel gevraagd van 6 maanden op de regels van 14 december 2019. De export van sopropo is toch per 14 december 2019 stopgezet volgens de nieuwe EU-regel.

Het ministerie van LVV heeft door middel van een diplomatieke nota hierop gereageerd en het is nu wachten op het antwoord van de Europese Unie. Op LVV is men niet stil blijven zitten, zo zijn er mogelijkheden bekeken voor het opzetten van een unit van de afdeling Plant Protection op de Johan Adolf Pengel luchthaven die de vertrekkende passagiers in de gelegenheid zal stellen hun groenten en fruit aan te bieden voor inspectie om in aanmerking te komen voor een certificaat na goedkeuring van de aangeboden groente. Het ministerie benadrukt dat alleen gecertificeerde groenten en fruit meegenomen kunnen worden naar Europese Landen. Het ministerie heeft intussen gesprekken gevoerd met luchtvracht vervoerders en luchthavenautoriteiten om een zo goed mogelijk procedure af te spreken die effectief en efficient moet zijn.

Het ministerie wenst ten overvloede aan te geven dat men groenten en fruit MAG verzenden/meenemen naar de EU dus ook Nederland, deze moeten echter voorzien zijn van een fytosanitair certificaat. Ter verkrijging hiervan moet de groenten en fruit die men wenst te verzenden/meenemen aangeboden worden aan de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen aan de Letitia Vriesdelaan no. 10 (CAHFSA Gebouw) telefonisch te bereiken op de nummers 479112 # 1218 of 426832.

Het Ministerie is zich terdege ervan bewust wat de gevolgen zijn van deze door de EU uitgevaardigde regels voor niet alleen de Surinaamse landbouwers en bevolking, maar meer nog voor de Surinaamse economie in zijn totaliteit. Er is reeds met man en macht gewerkt om te voldoen aan de hernieuwde regels, en het ministerie zal door blijven gaan op het ingeslagen pad om deze markt te blijven behouden en streven naar uitbreiding ervan, echter is het de Europese Unie die de regels maakt en bepaalt voor de import van producten naar haar regio.